Afwikkeling failliet Optima zal jaren duren

Optima logoHet zal nog jaren duren vooraleer de eindafrekening van de failliete Optima Bank op tafel zal liggen. Dat hebben de drie curatoren van de bank gezegd in een persconferentie. Er zouden slechts enkele tientallen klanten zijn die meer dan 100.000 euro op een rekening staan hebben en dus zouden moeten worden terugbetaald uit het faillissement. Onder dat bedrag kunnen klanten hun geld opvragen bij het Garantiefonds. Daar liepen al een 600-tal aanvragen binnen. Optima Bank bezat buiten één klein stuk grond ook geen vastgoed. Er zijn wel vordering van de bank op de vastgoedpoot Optima Globale Estate.De curatoren maken een duidelijk onderscheid tussen rekeninghouders bij Optima Bank en klanten die effecten aanhielden. Optima was geen bezitter van die effecten, die vallen dus buiten het faillissement. Ook dividenden van die effecten worden buiten het faillissement gehouden. In totaal gaan de curatoren uit van een 8.000 tal schuldeisers. Op basis van de balansen zouden die allemaal moeten kunnen worden vergoed, maar zekerheid daarover is er niet. De curatoren vermoeden ook het bestaan van talrijke ‘slapende zichtrekeningen’ die nog dateren uit de periode van de Ethias Bank.

Alle personeel is intussen ontslagen. Een bank zonder vergunning kan niet worden overgelaten of doorgestart. Er zijn wel al gegadigden voor een aantal onderdelen van de failliete bank.

Politiek

Zoals we gisteren schreven, draait het Optima-debacle ook uit op een politiek moddergevecht. SP.a voorzitter John Crombez koos voor de vlucht vooruit door zijn steun voor Luc Van den Bossche resoluut te laten vallen. “Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten – sp.a’er of niet”, aldus Crombez. Maar nog diezelfde dag werd Crombez zelf keihard in de flank gereden door Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen. “In 2011 start de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek naar fraude bij Optima. Vervolgens bezoekt toenmalig staatssecretaris Crombez het bedrijf, en niet veel later draait het onderzoek in de soep. Ik kan niet bewijzen dat hij zijn invloed aanwendde, maar de timing is eigenaardig”, aldus Van Biesen aan de krant Het Laatste Nieuws.

John Crombez: “De suggestie dat ik behalve de BBI ook het gerecht beïnvloed zou kunnen hebben, is een parlementair onwaardig. Wat Van Biesen zegt, is bovendien onjuist.”

Crombez reageert onthutst. “De suggestie dat ik behalve de BBI ook het gerecht beïnvloed zou kunnen hebben, is een parlementair onwaardig. Wat Van Biesen zegt, is bovendien onjuist. Het BBI-onderzoek naar Optima loopt nog steeds.” Dat laatste lijkt bevestigt te worden in een tweet van BBI-topman Karel Anthonissen. Crombez vraagt een parlementair onderzoek naar de rol van overheid en politiek in de Optima-affaire. Subtiel wordt daarbij ook gewezen op de aanwezigheid van enkele prominente Gentse liberalen bij Optima. Dinsdag komt het dossier aan de orde in de Kamer.