Amakem: mislukt Limburgs biotech verhaal

Bij de Limburgse biotechbedrijven Amakem en Ophthakem gaat het licht definitief uit. Dat wordt bevestigd bij de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Amakem werd 7 jaar terug opgestart als beloftevolle afsplitsing van Devgen en had als finaliteit de ontwikkeling van innovatieve oogdruppels. Maar er konden geen octrooien worden verzilverd. Beide bedrijven laten een gezamenlijke financiële put achter van om en bij 30 miljoen euro. Twee jaar terug was er nog sprake van dat Amakem naar de beurs zou trekken.In 2010 kochten drie ex-werknemers van biotechbedrijf Devgen een deel van de activiteiten van hun vroegere werkgever over. Amakem was geboren en ging zich in eerste instantie toeleggen op de ontwikkeling van oogdruppels zonder bijwerkingen voor de behandeling van glaucoom. In 2013 werd die activiteit afgesplitst in de nieuwe vennootschap Ophthakem. Die moest het oogonderzoek verderzetten. Amakem ging zich toeleggen op testen van geneesmiddelen in opdracht van derden.

Beide bedrijven kregen financiële steun van uit zowel private als publieke hoek. Het gaat dan onder meer om de private kapitaalverstrekkers Forbion Capital Partners, Crédit Agricole Private Equity, Vesalius BioCapital en de publieke investeerders LRM en PMV/Vinnof. In 2016 werd duidelijk dat er geen octrooien commercieel haalbaar waren. Het personeel werd ontslagen in de zomer van vorig jaar. Voor Amakem werd gekeken als er nog een toekomst was als mogelijke opvangschelp van rechten maar ook dat pad werd verlaten. Beide bedrijven worden nu vereffend.