ANALYSE – Koninklijke familie rijdt zichzelf in de vernieling

Koning Filip tijdens zijn nationale toespraak, hier op VTM.

“Eendracht maakt macht”. Koning Filip dacht de nationale wapenspreuk te kunnen van onder het stof halen naar aanleiding van de nationale feestdag en zijn vijfde verjaardag als koning. Hij deed dat in zijn toespraak tot de natie waarbij hij uitdrukkelijk verwees naar de Rode Duivels als voorbeeld van “eendracht”. Maar dat was buiten de waard gerekend, in deze zijn broer Laurent. Die heeft gewacht tot de vooravond van die nationale feestdag annex verjaardag om bekend te maken dat hij in beroep gaat tegen de beslissing om zijn dotatie éénmalig in te krimpen. En ook koning Filip toonde zich niet zo eendrachtig. Hij kiest er voor om zijn vijfjarig koningschap op te hangen aan zijn oom koning Boudewijn terwijl hij zijn eigen vader, koning Albert, doodzwijgt. Filip heeft er een hekel aan dat de perceptie zou ontstaan dat er twee levende koningen zijn; hijzelf en zijn vader. Daarom stuurt hij die laatste op permanent verlof.Naar aanleiding van zijn vijfde kroningsverjaardag onthult koning Filip twee schilderijen die hij zelf maakte van zijn oom koning Boudewijn. Ook in zijn nationale toespraak verwijst hij naar zijn overleden oom als ideaaltype van een koning. Geen woord over zijn eigen levende vader koning Albert. Die is op permanent verlof gestuurd en mag geen officiële daden meer stellen. Filip wil niet dat zijn autoriteit zou worden aangetast door die van zijn vader als tweede levende vorst. Albert zelf vindt ondertussen dat zijn koninklijk pensioen ongepast laag is.

Het is bekend dat koning Boudewijn alle hoop stelde op zijn neef Filip en niet op zijn broer Albert. Die hield er een losbandig leven op na, gelardeerd met alcohol en vrouwen. Boudewijns echtgenote Fabiola moest ook al niets weten van haar aangetrouwde neef Laurent. Die was in haar ogen helemaal onbetrouwbaar. Laurent voelt zich nu zowel moreel als financieel verraden. Enkele maanden terug besliste de Kamer 15 % van zijn dotatie in te houden als straf omdat hij ongevraagd aanwezig was op een verjaardagsreceptie van het Chinese leger. Laurent heeft tot vandaag gewacht om bekend te maken dat hij beroep aantekent tegen die in zijn ogen lasterlijke beslissing. “Ik ben in de steek gelaten door mijn familie.” zei hij bij het bekend worden van zijn straf.