Behoud de controle op je vastgoed, ook bij een ramp

Het is onbegrijpelijk dat verzekeringsmaatschappijen, die zich naar hun klanten toe steevast beroepen op de eigendomsbewijslast vooraleer schadevergoeding uit te keren, hun klanten nog steeds niet verplichten om hun woning digitaal te documenteren op een platform in de cloud. Het zou heel wat ellende en paniek vermijden mochten ze dat wel doen.Beeld je in: een overstroming door overvloedige regenval zet je vastgoed onder water, of erger. Een kortsluiting zet je woning in de vlammen. De schade is immens en niet te overzien. Inboedel onbruikbaar, apparatuur nog goed voor de schroothoop. Na de eerste schok en alle menselijke ellende en existentiële ontreddering komt de fase van de opmeting van de schade, de schadeloosstelling en het herstel. Dan dient het grootste probleem zich aan: hoe toon je aan wat je had en hoeveel het waard was.

Bewijslast goed documenteren

Verzekeraars houden alleen rekening met wat aantoonbaar bewezen kan worden. En de bewijslast ligt bij de ontredderde eigenaar. Die komt vaak ontzet tot de conclusie dat alle papieren en eigendomsbewijzen verdwenen zijn, meegesleurd door het water, opgegaan in de vlammen. Begin er maar aan.

Ben je in staat om snel alle relevante documenten over je woning en je inboedel op tafel te leggen en zo snel je verzekeringsdossier afgerond en goedgekeurd te krijgen? Er zijn niet gek veel manieren om je daarvan te verzekeren en een cloud-platform als nestas is zonder twijfel de meest geschikte.

Enorme vertraging bij samenstellen dossier vermijden

“Een platform in de cloud als nestas heeft enorm veel toegevoegde waarde bij het beheer van een schadegeval, laat staan van een natuurramp die je overkomt”, zegt Serge Verleyen van Sterius, expert in de schaderegeling en integraal beheer van schadegevallen in België en Luxemburg. “Meestal lopen dossiers enorme vertraging wanneer aangetoond moet worden hoe de woning gebouwd was, onderhouden werd en wat de inboedel was. Dat je op zo’n moment over alle documenten kan beschikken is goud waard.”

Je wil een snelle en vlotte manier om je documenten op te slaan en je wil ze ook altijd zonder moeite kunnen terugvinden. Papieren documenten zorgen voor heel wat kopzorgen: je kan ze moeilijk overzichtelijk bewaren, je raakt ze kwijt of er ontbreken stukken waar je geen weet van hebt. Informatie opslaan op een computer of een USB-stick helpt je in geval van een ramp niet verder. De kans is groot dat je de stick niet terugvindt en je computer waardeloos is.

De vinger aan de pols van je woning

Je documenten online bijhouden en bijwerken is dan ook de toekomst. Een digitaal dashboard van je woning waarin je alle documenten van a tot z eenvoudig kunt terugvinden en updaten. Zo weet je perfect in welke staat je huis zich bevindt of bevond en verlies je nooit je attesten, facturen, officiële documenten. Essentieel mocht zich ooit een ramp voltrekken. Het nestas digitale dashboard is de meest volledige en handige tool op de markt waarmee je als huiseigenaar de documentatie van een woning op een eenvoudige en transparante manier kunt aanleggen. Onderhouds-, herstellings- of renovatiewerken? Verkoop? Aankoop? Met een nestas digitaal dashboard is je woning of flat snel up-to-date gedocumenteerd.

Omdat je digitale dashboard in de cloud staat, kun je op elke computer, tablet of smartphone inloggen met je persoonlijke gegevens en al je documenten raadplegen of bijwerken, waar je ook bent. Je verzekeraar zal er je dankbaar om zijn, want een vlot en goed gedocumenteerd dossier schept vertrouwen.

Gemoedsrust over je woning

Een platform dat specifiek gemaakt is om woningen en constructies in kaart te brengen, evolueert mee met je woning. Je kunt elke aanpassing, klein of groot, toevoegen aan je platform. Zo blijft je overzicht up-to-date en heb je altijd een gedetailleerde geschiedenis van werkzaamheden, die in alle veiligheid kunnen uitgevoerd worden. Met nestas weet je altijd alles over je woning. Dat geeft gemoedsrust.

Ooit komt het moment dat je je woning verkoopt. Bij verkoop kun je je digitale dashboard overdragen aan de nieuwe eigenaar via de notaris. Die krijgt na de transfert volledige toegang tot het dashboard en kan het verder updaten. Maar verwijder best eerst de documenten die je erin opsloeg maar die confidentieel of van geen belang zijn voor de nieuwe eigenaar.

 

Een platform in de cloud als nestas heeft enorm veel toegevoegde waarde bij het beheer van een schadegeval, laat staan van een natuurramp die je overkomt.”

Serge Verleyen, Sterius, expert in de schaderegeling en integraal beheer van schadegevallen in België en Luxemburg.

Nestas ontzorgt je

Je hoeft niet zelf aan de slag met het verzamelen van je informatie om je woning te documenteren. Onze conciërgedienst doet het voor jou.

Wat doet onze conciergedienst voor je?

1. We komen alle documenten ophalen.

2. We nemen contact op met je bouwpartners/leveranciers om ontbrekende documenten op te vragen.

3. Onze conciërge scant al je documenten in als pdf-document en stelt je nestas digitaal dashboard samen.

4. We brengen je papieren documenten terug.

5. Je ontvangt je logingegevens voor je digitale dashboard.

6. Als je dat wil “onboarden” we je – we geven je uitleg over hoe het dashboard werkt, zodat je er zelf mee uit de voeten kunt. Dat kunnen we ook doen met iemand die je aanduidt.

7. We kunnen er ook zelf voor zorgen dat je dashboard up-to-date blijft. We nemen dan het beheer van je dashboard over.

De kost van onze conciërge varieert naargelang van je eigendom en de beschikbare informatie. Neem met ons contact op voor meer informatie of een afspraak.

E-mail naar support@nestas.eu of bel op +32 496 258 184.

(Dit artikel is u aangeboden door Nestas)