Beslagrechter rijdt Piqueur in de vernieling

De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur is nooit onder druk gezet door de Nationale Bank om een persoonlijke borgstelling aan te gaan van 20 miljoen voor Optima Bank. Komt daarbij dat Piqueur zich jaarlijks 300.000 euro liet betalen door Optima voor die borgstelling. Dat betekent dat hij achteraf minstens akkoord is gegaan met die zogezegd afgedwongen borgstelling. Dat zegt de Gentse beslagrechter die de argumentatie van Piqueur volledig van tafel veegt.De beslagrechter baseert zich onder meer op een videoverslag dat is gemaakt van het onderhoud tussen Piqueur en de top van de Nationale Bank op 24 november 2014. Over die video is al heel wat gespeculeerd maar nu pas komt hij naar voor in een officieel vonnis. Het is de krant de Tijd die het vonnis kon inkijken. Daaruit blijkt dat er volgens de rechter van dwang geen sprake kan zijn.

Het vonnis kadert in de zaak waarbij de curatoren beslag willen laten leggen op de luxewagens van Piqueur. De rechter herinnert Piqueur aan de talrijke beslagen, de strafklachten en het lopende gerechtelijk onderzoek tegen hem. “Voorts worden blijkbaar woningkredieten niet meer betaald en heeft Piqueur getracht vermogensbestanddelen te verbergen voor de commissaris van de Nationale Bank en voor de curatoren.” De beslagrechter besluit dat Piqueurs verzet tegen de beslagen “volkomen ongegrond” is.