Bloeddonor, wat gebeurt er met uw bloed?

CAFEen opmerkelijke publicatie in het Belgisch Staatsblad. De “Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis” splitst zijn afdeling marketing en sales activiteit af in de nieuwe vennootschap “Plasma Industries Belgium”. Die is goed voor een kapitaal van 2,9 miljoen euro. Gaat het Rode Kruis de commerciële toer op? “Helemaal niet, zegt Philippe Vandekerckhove, directeur van het Rode Kruis Vlaanderen, we hebben ons teruggetrokken uit die business. Het Rode Kruis houdt zich ver van alles wat kan lijken op commerciële activiteiten.”



De productie van plasma en bloedderivaten is een belangrijke activiteit. Dat mag blijken uit de cijfers. Na de afsplitsing van “Plasma Industries Belgium” blijft de “Centrale Afdeling voor Fractionering” over met een kapitaal van 8,3 miljoen euro. En dat alles met bloed van vrijwilligers die naar jaarlijkse traditie in de zomer worden opgeroepen om zich talrijk te melden? “Niets van.” zegt Philippe Vandekerckhove, die een lang historisch verhaal toelicht.

bloedplasmaIn de jaren ’80 drong de vrije markt binnen in de sector van de bloeddonaties. Economische factoren verplichten de diverse nationale Rode Kruis groepen om zich beter economisch te wapenen om alsnog bloedleveringen aan ziekenhuizen te kunnen waarborgen op een economisch rendabele manier. Het sleutelwoord daarbij luidde “schaalvergroting”. Zo sloeg het Belgische Rode Kruis de handen in elkaar met de Nederlandse bloeddienst Sanguin, een door de overheid ingestelde bloedleverancier. Samen richtten ze de “Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis” op, twee derde van Sanguin, één derde van het Rode Kruis.

Ondertussen blijven de wetenschap en de economie oprukken. Plasmaderivaten zijn het belangrijkste product geworden. De overheid ziet toe op de kwaliteitscontrole en prijsvorming. De Belgische regering besliste in 2014 dat er een overheidstender moest komen die zal beslissen wie in België bloedplasma mag produceren en verkopen. “We zijn wettelijk gehouden bloed te leveren aan wie die tender wint, zegt Vandekerckhove, maar zelf doen we daar niet aan mee. Het Rode Kruis houdt zich ver van alles wat commercieel is.” In datzelfde jaar 2014 stapte het Rode Kruis uit de “Centrale Afdeling voor de Fractionering”. Die laatste mocht de naam “Rode Kruis” nog blijven hanteren tot de houdbaarheidsdatum van de laatste bloedzakken van de vroegere Centrale afgelopen was in april 2016.