Boucherie verteert Italiaanse fusie

Bart Boucherie jr (links) met Enzo Ferrari (rechts) van de groep Borghi in de productiehal van Boucherie.

De Izegemse familie Boucherie, eigenaar van de gelijknamige producent van borstelmachines, heeft de 50/50 fusie met haar Italiaanse collega Borghi afgewerkt. Daarbij incasseert ze wel een belangrijke boekhoudkundige minwaarde en een boekhoudkundig verlies van 6,7 miljoen euro. De familie benadrukt wel dat het boekhoudkundig eigen vermogen van de familieholding BBM weliswaar is aangetast, maar dat de werkelijke waarde in feite niet veranderd is.De fusie van Boucherie met Borghi werd in mei vorig jaar aangekondigd. De verwerking er van is nu gedeeltelijk terug te vinden in de balans van de familieholding BBM die haar boekjaar afsloot per 30 juni 2015. Door de fusie werd dit boekjaar uitzonderlijk verlengd en ging het van start op 1 oktober 2013.

De concrete fusie loopt over de nieuwe holding BBM II. Die kreeg een startvermogen mee van 11,8 miljoen euro. BBM II omvat de operationele activiteit van Boucherie maar alle vastgoed werd buiten de fusie gehouden. In Italië heeft de groep Borghi een gelijkaardig vehikel opgezet. Op het niveau van BBM leverde dit een minwaarde op van 8 miljoen euro en een meerwaarde van 2 miljoen euro. Het eindverlies van 6,7 miljoen werd in mindering gebracht van het eigen vermogen. “De meer- en minderwaarden in de balans van BBM hebben te maken met deze operatie, doch zijn het gevolg van de “conventionele waarde” die door de partijen bij deze operatie zijn afgesproken. Deze speelde in feite minder rol gezien het puur om een ruil ging op basis van 50/50. De gebouwen zijn dus buiten de deal gehouden, en de werkelijke waarde van de gebouwen is bij deze operatie boekhoudkundig niet uitgedrukt.” zo laat de familie weten in een reactie.

Met de fusie wil Boucherie zich sterker opstellen in een relatief kleine wereldmarkt van gelijkaardige producenten van borstelmachines. Daarbij komt dat er in China meer en meer copycats opstaan. Boucherie en Borghi zijn daarbij relatief complementair. Borghi profileert zich vooral als producent van borstels terwijl 80 procent van de omzet van Boucherie voortvloeit uit de productie van machines voor tandenborstels. De grootste exemplaren daarvan kunnen tot 40 miljoen tandenborstels per jaar produceren. De wereldmarkt van nieuwe tandenborstels bedraagt 8 miljard stuks en is nog licht groeiend. De fusiegroep omvat 410 werknemers en staat voor en omzet van 55 miljoen euro.