Brussel betaalt 20 mln voor Citroën garage

CitroenHet Brussels Hoofdstedelijk gewest is eigenaar geworden van het Citroëngebouw aan het IJzerplein nabij het Saincteletteplein in de Brusselse binnenstad. Kostprijs: 20,5 miljoen euro. De volledige site beslaat 45.000 m². Eén derde daarvan, 15.000 m², is voorbehouden voor de inplanting van een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) hoopt dat het nieuwe museum in 2018-2019 zijn deuren zal kunnen openen.Het akkoord tussen het Brussels gewest en PSA voorziet naast de aankoop van de Citroënsite een erfpachtovereenkomst, waardoor de Franse autobouwer PSA de commerciële activiteiten voor haar drie merken – Citroën, Peugeot en DS – kan vestigen op een deel van het nabij gelegen TACT-terrein. “Met onze keuze om een dergelijk museum te vestigen in het Kanaalgebied, willen we een hefboomeffect teweegbrengen om deze zone een nieuwe dynamiek te bezorgen en beogen we de banden tussen beide oevers van het kanaal opnieuw aan te halen.”, zei Rudi Vervoort.

De aankoop gebeurt via de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (MVV), dat een programmeringsopdracht heeft uitgeschreven voor de herstructurering van het huizenblok aan het IJzerplein. De studie moet afgerond zijn tegen april 2016. Bedoeling is dat op de site ook nieuwe woongelegenheid komt.

Voor de (letterlijke) invulling van het museum houdt Vervoort de deur open voor de federale regering. De bevoegde federale staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) had eerder al laten verstaan dat het Brusselse gewest niet zou kunnen rekenen op de federale collectie voor het museum voor moderne en hedendaagse kunst. “Mijn deur blijft open staan, maar we hebben voldoende om het museum te vullen”, zei de Brusselse regeringsleider, die nog meegaf “dat sommigen er blijkbaar moeite mee hebben om Brussel als volwaardig gewest te zien”.