Colruyt pompt 20 mln in eigen windenergie

eolyDe distributeur Colruyt, in handen van de gelijknamige familie, heeft het kapitaal van haar dochter Eoly opgetrokken van 47 naar 67 miljoen euro. Eoly heeft tot doel de energievoorziening van het eigen bedrijf volledig in eigen handen te nemen. Dat gebeurt voornamelijk via de installatie van windmolens, aangevuld met zonne-energie en kleinschalige biomassacentrales. Omwonenden kunnen mee participeren in de windmolens via Eoly Coöperatie.Eoly moet energie leveren aan de winkels en distributiecentra van Colruyt, Dreamland, Okay, Dats, Solucious en Bio Planet. Dat is nu al voor meer dan 25 procent het geval. Via de holding Parkwind speelt de groep Colruyt en de familiale Colruyt-holding Korys ook een belangrijke rol in de uitbouw van windparken in de Noordzee. Parkwind heeft al twee afgewerkte parken in portefeuille (Belwind en North-wind), bouwt aan een derde (Nobelwind) en bezit een concessie voor een vierde (Northwester). Parkwind staat echter volledig los van Eoly en Eoly Coöperatie.