CORONA – Leve de vakbonden !

670.000 Belgen worden technisch werkloos en hebben recht op een uitkering. En het getal is stijgende. Wellicht gaan we naar 1 miljoen. Maar let wel, die uitkering wordt uitbetaald door de vakbonden. Lezers contacteren ons met het bericht dat ze de vakbond contacteren voor die uitkering. Waarop het antwoord komt dat ze eerst lid moeten worden, hun lidgeld betalen, en dan recht hebben op een uitkering. Enige alternatief is de ‘Hulpkas voor werklozen’. Die ressorteert onder de FOD Sociale Zekerheid. Voor vakbonden zijn het dus ongekende tijden.Wie technisch werkloos wordt, kan een uitkering krijgen die kan oplopen tot 70 van de wedde. Die 70 % is wel geplafonneerd op een wedde met een bovengrens van 2.754 euro. Maar die premie moet dus uitbetaald worden of via de vakbond of via de Hulpkas. Veel mensen stellen zich daar vragen bij. Wat is de toegevoegde waarde van de vakbond bij die uitbetaling? Concrete cijfers zijn er nog niet, maar met name de socialistische vakbond ABVV zou veel vragen ontvangen voor aansluiting. Daarbij vergeten we dat voor veel mensen werkloosheid een ongekend fenomeen is en psychologische problemen stelt. ‘Ben ik echt overbodig geworden?’ is de vraag die terugkeert.

Ook de sociale secretariaten worden overspoeld met concrete vragen. Die secretariaten regelen alle ingewikkelde administratieve verplichtingen van werkgevers. En die verplichtingen zijn in deze corona-tijden meer dan ingewikkeld. Ook hier neemt de druk toe. Een voorbeeld zien we bij de Hulpkas. “Het loon dat in rekening wordt gebracht, is begrensd: er wordt rekening gehouden met een maximumbedrag van € 2.754,76 per maand (index op 01/03/2020).” lezen we op hun website. “Anders dan bij volledige werkloosheid verminderen de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid niet. Op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moet je bedrijfsvoorheffing betalen (26;75 %). Er zal ook een supplement van € 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid – overmacht coronavirus – worden toegekend tijdens die periode. Tot op vandaag kennen we de precieze modaliteiten echter nog niet.”