Coronacrisis doorkruist strategische ommekeer bij JBC

Ann en Bart Claes

De kledingdistributeur JBC, in handen van Ann en Bart Claes, kon een bedrijfsverlies van 14 miljoen euro in 2018 ombuigen tot een bedrijfsverlies van 4,9 miljoen euro vorig jaar. Een bijna platte cash flow werd opgetrokken tot een positieve cash flow van 6 miljoen euro. 15 JBC winkels en één Mayerline winkel gingen vorig jaar dicht. Mee daardoor viel de omzet terug van 198 op 193 miljoen euro. De groep kon vorig jaar de eerste vruchten plukken van de plannen die in 2018 werden ingezet. “Het feit dat de Claes Retail Group tegen de markttendens in gaat, is een extra vermelding waard.” zo stelt het jaarverslag. Maar in 2020 doorkruist het coronavirus alle goede hoop die mocht worden gekoesterd.

Broer en zus Ann en Bart Claes exploiteren met hun Claes Retail Group nu nog 117 Belgische en acht Luxemburgse en Duitse Mayerline- en JBC-kledingwinkels. De positieve resultaten in 2019 werden zowel gerealiseerd in de business unit JBC als Mayerline. De verbetering werd behaald door een groei in like-for-like omzet ten opzichte van vorige seizoenen en ondanks de opruiming van de oude voorraden, een significante verbetering in de gerealiseerde marge. Per einde boekjaar 2019 zijn de operationele entiteiten bijna schuldenvrij (de openstaande financiële schuld bij JBC NV en Mayerline NV bedraagt 2,1 miljoen euro) en situeren de bankfinancieringen zich voornamelijk op niveau van de vastgoedentiteiten, aldus het jaarverslag.Mocht 2020 zich al hoopvol aankondigen, dan trok corona een zware streep door die rekening. Het bedrijf heeft sinds het uitbreken van de crisis meer diepgaande maatregelen genomen om de kosten onder controle te houden. Voor de medewerkers van het hoofdkantoor en op de winkelvloer werd gebruik gemaakt van de tijdelijke werkloosheidsregeling. Er werd onderhandeld omtrent de tegemoetkoming in of uitstel van huur- en andere kosten met leveranciers. Daarnaast werd een opschorting bekomen van de aflossing van bankleningen met 6 maanden. Verder werden additionele overbruggingskredieten bekomen van de banken om eventuele korte termijn kastekorten op te vangen en de verstoorde supply chain met betrekking tot de aanvoer van goederen te ondersteunen. “Al deze inspanningen resulteren in een cashflow die voldoende sterk is om alle engagementen na te komen voor de komende 12 maanden en waardoor de Claes Retail Group stand blijft houden als sterk Belgisch bedrijf.” aldus nog de jaarrekening.