Corsan aan de rand van de afgrond – Breuls met buitenlandse belangen

emperor
Emperor, een van de laatste filmprojecten van Corsan. Let op het logo van Corsan in de rechter benedenhoek.

De Antwerpse rechtbank van koophandel heeft het reorganisatieplan van filmproducent en tax shelter Corsan verworpen. Ook de voorstellen omtrent de 11 “Filmfinance” vennootschappen werden van tafel geveegd. Ondertussen is duidelijk dat Corsan-spilfiguur Paul Breuls nog actief is in een aantal buitenlandse vennootschappen. Misschien kunnen de gedupeerden in het dossier daar nog iets rapen. 1.300 gedupeerden, voornamelijk vrije beroepen en bedrijven, hebben samen 2.400 schuldvorderingen ingediend, globaal goed voor meer dan 200 miljoen euro.Het dossier Corsan moet zowat het grootste financieel rampendossier van de voorbije jaren zijn. 1.300 gedupeerden geloofden de verkooppraatjes van Corsan en Paul Breuls en investeerden geld dat bedoeld was voor de productie van bioscoopfilms. Aan die investering was een belofte gekoppeld van een fiscale aftrek. Maar de films werden niet geproduceerd. Het geld verdween en daar bovenop kwam in een aantal gevallen de fiscus nog een boete vragen. Die meent immers dat er ton onrechte fiscale reducties werden verleend omdat de filmprojecten niet voldeden aan de normen.

Volgens de rechtbank hing het reorganisatieplan van Corsan met haken en ogen aan elkaar. Opmerkelijk daarbij was onder meer de rol van de Britse vennootschap Wildkite. Die is in handen van Paul Breuls en legde een aanzienlijke vordering neer. Maar volgens de rechtbank kan die vordering niet hard worden gemaakt. Ook een door Corsan voorgesteld plan B werd niet aanvaard. “Gelet op de situatie van Corsan, waarbij er volgens de voorlopige bewindvoerder geen geld meer is en aangezien er ook geen vertrouwen is in het engagement van de heer Breuls, achtte men het onmogelijk om het plan nog aan te passen.”, aldus de rechtbank.

Onderzoek leert dat Breuls nog actief is in een aantal andere vennootschappen. Zo is er naast Wildkite in het Verenigd Koninkrijk nog de vennootschap Abutilon in Manchester die zelf gelieerd is met de vennootschap Cancando Ltd. In de Verenigde Staten vinden we Paul Breuls terug in Promised Land Productions en Killing Season Production. En dan is er nog de merkwaardige Galerie d’Antiquites Francaises Inc die een zogenaamde ‘Delaware vennootschap’ blijkt te zijn, een mogelijke schermvennootschap.

Corsan kan morgen nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Zo niet ligt de weg open voor het faillissement. De curatoren kunnen dan misschien op zoek gaan naar het buitenlands netwerk van Paul Breuls want in België blijkt het schaap geschoren te zijn.