Echtpaar Sigiez -Lootens trekt zich terug uit ‘business angel’ van Vlerick decaan Marion Debruyne

Marion Debruyne (foto: YouTube)

Hubert Sigiez en zijn echtgenote Christel Lootens trekken zich terug uit de pas opgerichte vennootschap Goodwood, een initiatief van Vlerick decaan Marion Debruyne. Het afgelopen weekend brachten wij het verhaal hoe eerstgenoemden stelden klacht neer te leggen tegen de website van De Rijkste Belgen wegens laster, nog voor er een artikel was gepubliceerd. De bedreiging volgde op onze vraag om een reactie aan Debruyne waarom ze precies koos voor Sigiez en Lootens als haar medevennoten. Als toenmalige eigenaars en zaakvoerders van farmagroothandel Andacon raakten die betrokken in een drugszaak. De rechtbank oordeelde dat de feiten verjaard waren.Debruyne meldde vandaag in een schriftelijke mededeling dat het echtpaar Sigiez-Lootens besloot om ‘zich per direct uit Goodwood terug te trekken’. Ze deden dat ‘in het belang van Goodwood en zijn missie en om de sereniteit in het dossier te bewaren.’ Debruyne benadrukt ook dat haar bestuursmandaat bij Goodwood te maken heeft met haar familiale belangen en ‘volledig losstaat van haar mandaat als decaan van de Vlerick School’.

Lootens herhaalde dinsdag aan De Tijd dat Andacon ten onrechte betrokken raakte bij het drugsdossier. ‘Het was een samenloop van omstandigheden. We waren te goeder trouw. We leverden bovendien pseudo-efedrine, een product dat in België zonder voorschrift te verkrijgen is en waarvoor wij en de koper een vergunning hadden. Onze koper in Mexico werd ook vrijgesproken en de leveringen vertegenwoordigden maar een minieme fractie van onze omzet. We zijn genoeg door het slijk gesleurd. Voor ons is dit dossier afgesloten.’

De oprichting van Goodwood door Debruyne en haar echtgenoot Tom De Gres raakte begin deze maand bekend. De vennootschap kreeg een kapitaal van 300.000 euro mee. Siegez en Lootens waren mede oprichter via hun vennootschap NRJ Invest, de vroegere moederholding van Andacon. Ze waren ook bestuurder. Het vehikel wil als business angel investeren in kleine Belgische ondernemingen. Er is ook al een eerste dossier, met name het chocoladebedrijf Saverde. Volgens de krant verkochten Sigiez en Lootens Andacon intussen. Ze zijn wel nog betrokken bij het management van Andacon.