Econoholding weegt 10,6 miljoen euro

Geert Noels en Geert Wellens
Geert Noels (links) en Geert Wellens

De groep Econopolis, een initiatief van Geert Noels en Geert Wellens, heeft een nieuwe juridische structuur gekregen: Econoholding. Die overkoepelt de verschillende binnen- en buitenlandse vennootschappen van de groep. Econoholding kreeg een kapitaal mee van 10,6 miljoen euro, een bedrag dat kwasi volledig werd ingebracht in natura via de inbreng van groepsvennootschappen. In een korte commentaar zegt Geert Wellens dat de operatie een puur technisch karakter heeft waarbij de operationele onderdelen van de niet-operationele worden gescheiden. In het kapitaal van Econoholding vinden we alvast Mark Leysen terug en Urbain Vandeurzen, twee van de Rijkste Belgen en beide financiers van Econopolis.Econopolis is onder meer actief als advizeur bij management van familiebedrijven. Daarnaast vervult de groep ook de rol van fondsbeheerder en vermogensbeheerder. Als wealth coaching treedt Econopolis op als onafhankelijke gids en coach bij de spreiding van vermogens en de toewijzing onder duidelijke afspraken en strikte opvolging van mandaten aan gespecialiseerde beheerders in verschillende specialiteiten.

Voor de creatie van Econoholding zag de groepsstructuur er als volgt uit:

Econopolis structuur

Geert Wellens zegt niet in te kunnen gaan op welke activa zijn ingebracht in de nieuwe holding en welke niet. Duidelijk is wel dat naast de Belgische vennootschappen ook een aantal buitenlandse belangen bij Econoholding zijn ondergebracht. Nog volgens Wellens is de nieuwe structuur geen aankondiging van de komst van nieuwe aandeelhouders in de groep.