Econopolis mikt met Triginta op katholiek vastgoed

De vermogensbeheerder Econopolis zet met zijn vastgoedfonds Triginta Real Estate Fund een origineel concept in de markt. Econopolis mikt op de herbestemming van katholiek vastgoed, de herbestemming van ziekenhuizen en de uitwerking van privaat-publieke samenwerking met lokale besturen. Dat zegt Econopolis topman Geert Wellens in een korte commentaar op onze primeur dat het Triginta fonds gekapitaliseerd werd voor 24 miljoen euro, waarvan één vierde volstort, door onder meer de families Leysen, Vandersanden en Vanderschelden. “We werken vanzelfsprekend aan de creatie van meerwaarden. Maar de maatschappelijke meerwaarde die we willen realiseren speelt ook een rol bij onze investeerders.” aldus Geert Wellens.Bij de herbestemming van katholiek vastgoed gaat het niet zozeer om kerken. Die zijn te complex en doorgaans beschermd als monument. Het gaat in eerste instantie om kloosters en andere infrastructuur die kan worden omgebouwd tot bijvoorbeeld zorgappartementen. Econopolis speelt globaal in op de vergrijzing en de technologische evolutie. Zo zijn verblijven in ziekenhuizen steeds korter, zowel onder budgettaire druk of als gevolg van technologische evoluties. Ziekenhuiscapaciteit wordt daardoor gedeeltelijk omgezet in rust- en verzorgingstehuizen. Ook dat kan worden gefinancierd. Tenslotte wil het fonds zogenaamde PPS-constructies (privaat-publieke samenwerking) opzetten met gemeenten die worden geconfronteerd met een steeds armlastiger Vlaamse overheid. Dat kan zowel gaan over bibliotheken, sportinfrastructuur of scholen. Econopolis wil met Triginta op korte termijn enkel concrete projecten lanceren.