Etienne de Callataÿ verankert zich in Luxemburg

de Callataÿ EtienneDe nieuwe vermogensbeheerder die Etienne de Callataÿ gaat uitbouwen in het Groot-Hertogdom Luxemburg krijgt langzaam maar zeker vorm. De voormalige hoofdeconoom van de Bank Degroof heeft een aantal belangrijke sleutelfiguren rond zich verzameld die zich niet konden vinden in de fusie van Bank Degroof en Petercam. Daaronder de twee topmensen van Degroof Luxembourg. Met één van beide, Patrick Keusters, richtte de Callataÿ een eigen Luxemburgs vehikel op. Beide zijn ook politiek verankerd in de Wetstraat.Etienne de Callataÿ is een naam als een klok in de vermogenswereld en de financiële haute finance. Nadat hij enkele jaren adjunct-kabinetschef was geweest van CD&V kopstuk Jean-Luc Dehaene, stapte hij in 1999 over naar de grootste Belgische vermogensbeheerder Bank Degroof. Hij werd er hoofdeconoom en nam mee de leiding van de bank in handen. Maar wanneer de plannen op tafel kwamen om de nummers één en twee van de sector, Bank Degroof en Petercam, te fusioneren, kwam er een grondige breuk tussen de Callataÿ en de bank. Die breuk kreeg vorm in de persoon van Philippe Masset. Die leidt momenteel de fusiebank en zou er een veel striktere hiërarchische structuur op na houden.

Bank Degroof Petercam kijkt met de Callataÿ aan tegen een serieuse uitdaging

De Callataÿ vertrok bij Degroof in de zomer van vorig jaar. Hij nam daarbij een aantal kaderleden op sleeptouw met de boodschap dat hij in Luxemburg een nieuwe vermogensbeheerder zou opstarten. Nu blijkt dat de twee vroegere topmannen van het Luxemburgs filiaal van Degroof, Geert De Bruyne en Patrick Keusters, met de Callataÿ in zee zijn gegaan. Luxemburg is de belangrijkste uitvalsbasis voor Bank Degroof Petercam dat dus nu met de Callataÿ aankijkt tegen een serieuse uitdaging.

Met Keusters richtte de Callataÿ eind vorig jaar de Luxemburgse vennootschap EPFin op, goed voor een half miljoen euro gelijk verdeeld tussen beide oprichters. Opmerkelijk is dat zowel de Callataÿ als Keusters goede banden hebben met de regering Michel. De Callataÿ, professor aan de universiteit van Namen en ook verbonden aan het Itinera Institute, is benoemd tot lid van de Academische Raad die de regering moet bijstaan in de hervorming van de pensioenen. Die raad staat onder leiding van voormalig SP.a voorzitter Frank Vandenbroucke.

Patrick Keusters moet het probleem Alain Hubert oplossen

Patrick Keusters van zijn kant werd vorig jaar door staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) benoemd tot voorzitter van de nieuwe beleidsraad voor het Poolsecretariaat, dat op Antarctica de Prinses Elisabethbasis beheert. Hij vervangt in die functie poolreiziger Alain Hubert, die onder vuur kwam te liggen wegens belangenverstrengeling. In de nieuwe beleidsraad was geen plaats meer voor de vertegenwoordigers van de Internationale Poolstichting (IPF) van poolreiziger Alain Hubert en van de privé-partners. Aan de basis lag het ‘dubbele petje’ van Hubert: hij is voorzitter van zowel de IPF, dat diensten levert aan de basis, als van de beleidsraad. Sommigen zagen daarin belangenverstrengeling.