Familie Claes moet snelle groei verteren

Bart Claes
Bart Claes, rechts, bij de voorstelling van de Axelle Red collectie in 2014.

CRG of voluit Claes Retail Group, de familieholding van Ann en Bart Claes, kijkt aan tegen een netto groepsverlies in 2014 van 13 miljoen euro. In 2013 bedroeg dat verlies 10 miljoen euro. Ook de jaren daarvoor incasseerde de groep verlies. Die rode cijfers zijn het gevolg van de belangrijke consolidatieverschillen die er bestaan binnen CRG. De holding overkoepelt onder meer de kledingdistributieketens JBC en Mayerline. Ook dit jaar zal de balans van CRG nog onder druk staan. In een reactie benadrukt Bart Claes dat het om louter boekhoudkundige verliezen gaat als gevolg van de afschrijvingen op de consolidatieverschillen.De familie Claes wil CRG uitbouwen tot de financiële holding van de groep die instaat voor de financiering van zowel de investeringen als de overnames van de dochterondernemingen. CRG maakte daarbij in 2011 voor het eerst geconsolideerde groepscijfers op. Bij de consolidatie van JBC werd een positief consolidatieverschil genoteerd van 105 miljoen euro. Dat betekent dat de boekwaarde van JBC in de balans van CRG 105 miljoen euro hoger ligt dan het eigen vermogen van JBC. Dat verschil wordt over een periode van 5 jaar afgeschreven, dus jaarlijks om en bij 21 miljoen euro. JBC omvat naast 140 kledingwinkels in België, Luxemburg en Duitsland ook nog de activiteiten van de groep in China en Hong Kong.

In 2013 nam CRG een belang van 85 procent in de groep Mayerline van de familie Geurts-Meyer. Mayerline staat voor 61 verkooppunten op de Belgische markt. Hier bedraagt het consolidatieverschil 16,5 miljoen euro. Daarvan wordt jaarlijks 3,3 miljoen euro afgeschreven.

Die grote getallen vormen niet onmiddellijk een bedreiging voor de stabiliteit van de groep. In een reactie benadrukt Bart Claes dat de groep financieel gezond is met een operationele cash flow van bijna 40 miljoen in 2014. Er zijn dus voldoende liquiditeiten op de balans om de schulden af te lossen. Daarnaast zit de groep op een solvabiliteitsratio van 57 %. Die behoort daarmee tot de beste van de markt.

JBC zelf genereerde in 2014 een omzet van 215 miljoen euro, goed voor een nettowinst van 12 miljoen euro. In 2013 keerde JBC een bruto dividend uit van 41,7 miljoen euro aan CRG. Opmerkelijk daarbij is dat CRG in datzelfde jaar 2014 een kapitaalvermindering doorvoerde van 20 miljoen euro door terugbetaling aan de aandeelhouders Ann en Bart Claes. Volgens Bart Claes is met de kapitaalvermindering de balansstructuur van CRG geoptimaliseerd en is de sterke vermogensposities van zowel CRG als JBC bijgestuurd. Door de kapitaalvermindering wordt ook het familiepatrimonium geoptimaliseerd. De aandeelhouders hebben altijd de opbrengsten in het bedrijf geïnvesteerd.

De afschrijvingen zullen ook dit jaar nog doorwegen op de balans van CRG. In 2016 moet die druk afnemen wanneer de consolidatie van JBC volledig verteerd is. Ondertussen daalt het vermogen van de familie wel van 182 naar 152 miljoen euro. Voor toekomstige groei mikt JBC op verdere internationale expansie en een grotere verkoop via internet.