Familie Delcroix zet megastap vooruit

Delcroix familie
De familie Delcroix met links Philip en rechts Kathleen.

De familie van Jozef Delcroix, gekend van het autobandenbedrijf Deldo, heeft in het kader van de erfopvolging al zijn activa verzameld in de holding Delcrinvest. Het gaat in totaal om 19 vennootschappen die worden ingebracht. Het vermogen van de familie Delcroix neemt daarmee met meer dan het dubbele toe, van 312 tot 653 miljoen euro. De familie springt in onze rangljjst van de 56ste naar de 27ste plaats.De operatie vond eind 2015 plaats maar werd pas recent gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Bij de inbreng wordt de waarde van de ‘core business’, het bandenbedrijf Deldo, geraamd op 507 miljoen euro. Verder is er een belangrijke inbreng van vastgoed met de vastgoedvennootschappen Antwerp Port Storage, goed voor 29 miljoen euro, en de Kapelse Immobiliënmaatschappij, 27 miljoen euro.

Jos Delcroix is momenteel 72 jaar, zijn echtgenote 70. De herstructurering kadert in de familiale erfopvolging met de zoon Philip en dochter Kathleen. Volgens Philip Delcroix gebeurt de kapitaalverhoging van Delcrinvest “omdat de familie haar belangen wenst te centraliseren in één vennootschap vanwaaruit op een professionele manier de overkoepelende diensten kunnen worden georganiseerd” zo zegt hij in de krant de Tijd. Ook speelt “het opzet om een familiale verankering te creëren over de verschillende generaties heen”.