Familie Moorkens slaat zich door de crisis

De Renault-site in Vilvoorde, in handen van de familie Moorkens
De Renault-site in Vilvoorde, in handen van de familie Moorkens

De familie Moorkens, traditioneel actief als invoerder van de automerken Hyundai en Suzuki en van motorfietsen, slaagt er in stand te houden in een omgeving die niet alleen onder druk staat wat betreft de terugloop van volumes maar ook wat betreft de markt zelf. In 2014 haalde hun holding Alcopa een geconsolideerde omzet van 1.561 miljoen euro tgeneover 1.508 miljoen in 2013. De netto winst van de groep bedroeg 6,3 miljoen euro. Alcopa betaalde 9,7 miljoen euro belastingen terwijl op het niveau van de moedervennootschap een dividend werd uitgekeerd van 6,2 miljoen euro. Het globaal vermogen van de familie daalt van 321 tot 305 miljoen euro. De familie bestaat uit de ’takken’ Dominique, Pierre en Leopold Moorkens en de familie Heymans.De markt van de personenvoertuigen staat op alle mogelijke manieren onder druk. Enerzijds is er de terugloop van de verkochte volumes als gevolg van de economische crisis. Anderzijds is de markt onderhevig aan forse veranderingen. Alcopa zelf, drukt het als volgt uit: “Zowel de internationale economische toestand als de vraag naar alternatieve energiebronnen voor de fossiele brandstoffen zullen naast een mogelijke consolidatiegolf binnen de sector ook de introductie van nieuwe fabrikanten en producten met zich mee brengen. De mogelijke veranderingen in regelgeving in de automobielsector, waaronder de overheidsinterventies omwille van de beperkingen in CO²-uitstoot of de fiscale behandeling van bedrijfswagens op de Belgische markt, kunnen eveneens een invloed hebben op de toekomstige activiteiten. Zo worden vanaf 2015 in Zwitserland invoerders van voertuigen financieel gepenaliseerd door de overheid op basis van de gemiddelde CO²-uitstoot van de geïmporteerde voertuigen, hetgeen een adequate samenstelling van de product mix vereist. De Alcopa Group is zich terdege bewust van deze evoluties en doet een continue en kritische analyse van de merken- en productportfolio om de nodige acties te kunnen nemen en tegelijkertijd de activiteiten in andere sectoren te verhogen.”

Het eigen vermogen van de groep staat mee onder druk door belangrijke afschrijvingen op goodwill van eerdere overnames. Alcopa poogt de schokken in de autosector op te vangen door onder meer te diversifiëren naar investeringen in vastgoed. Zo is de groep onder meer eigenaar van de Renault-site in Vilvoorde.