Familie Neirynck in het oog van de storm

De West-Vlaamse familie Neirynck had zich het eindejaar wellicht anders voorgesteld. In Nieuwpoort kantelde een 45-meter hoge kraan van hun bedrijf Neremat. De kraan, die opgesteld stond nabij de zeedijk, stortte naar beneden waarbij 45 appartementen werden beschadigd en waarbij één vrouw van 73 jaar het leven liet. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart. Een verantwoordelijke van Neremat zegt dat de kraan “overbeveiligd” was. Nadat er problemen waren vastgesteld in november, de kraan ging aan het tollen, werd er een zogenaamd helikoptersysteem op geplaatst. Daarmee was de kraan meer beveiligd dan wettelijk vereist.Na het probleem in november werd de kraan opnieuw gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme dat alle nodige attesten afleverde. Het is dan ook onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kan dat de kraan niet windvrij was opgesteld, dat wil zeggen dat ze meedraait met de wind. Maar de aannemer die de kraan huurde, ontkent dat. De kraan was opgesteld tussen twee appartementsblokken en kantelde tijdens een storm met windsnelheden van 100 kilometer per uur. Normaal moet ze zo’n storm doorstaan. De kans bestaat echter dat er tussen de gebouwen een wervelwind is ontstaan. Het is wachten op het verslag van het parket. Zijn er geen fouten gebeurd, dan wordt het een verzekeringsdossier. Die zegt dat alle appartementen in hun oorspronkelijke staat zullen worden hersteld.