Familie Schaubroeck lost de rol / Graphius werkt aan groepsstructuur

De Oost-Vlaamse familie Schaubroeck heeft haar drukkerij verkocht aan de familie Geers. Die verzamelde in sneltempo een 10-tal drukkerijen in de groep Graphius. Die laatste is tot nu toe enkel een naam. “We werken aan een juridische groepsstructuur die we volgend jaar hopen af te ronden.” zegt Denis Geers in gesprek met de redactie. De verkoop door de familie Schaubroeck hing in de lucht. Eerder bundelde Schaubroeck zijn activiteiten inzake personeelsbeheer  en IT met de Kempense firma Cipal IT-solutions, een dochter van de intercommunale Cipal DV. Die laatste joint venture blijft buiten de overname door Geers.Drukkerij Schaubroeck werd in 1911 opgericht door Gabriël Schaubroeck. Die laatste zijn vader was gemeentesecretaris. Dus ging Schaubroeck zich in eerste instantie toeleggen op drukwerken voor gemeenten. Lokale besturen zijn tot op vandaag de dag de belangrijkste doelgroep van het bedrijf. De overname heeft in eerste instantie geen directe gevolgen voor Schaubroeck. De activiteiten worden verder gezet in Nazareth. Graphius bundelde de capaciteit van een zestal drukkerijen in Oostakker. De komende maanden zal bekeken worden welke plaats Schaubroeck in die structuur kan krijgen.

Onder impuls van Denis Geers kende de groep Graphius een snelle groei. Die groei startte regionaal in Oost-Vlaanderen. In 2015 volgde de overname van Boone-Roosens waarmee Graphius voet aan de grond kreeg in Brussel. In de zomer van 2016 volgde Dereume Printing uit Drogenbos. Beide bedrijven werden samengebracht in Beersel in wat nu Graphius Brussel is. Samen met Graphius Gent zal dat de basis worden van de groep Graphius. De overgenomen drukkerijen werken in eerste instantie verder onder hun eigen naam om vertrouwensband met de klanten te behouden. Graphius telt nu om en bij 300 werknemers en staat voor een omzet van 50 miljoen euro.