Finaxis surft op recordhoogte

Delen Jacques
Jacques Delen

Finaxis, de holding boven onder meer Bank Delen en Bank J. Van Breda, boekte vorig jaar een netto winst van 47 miljoen euro. Finaxis staat centraal in het Belgisch vermogensbeheer. Bijna alle onderdelen van de groep zitten op recordhoogte. Finaxis, in handen van de groep Ackermans & van Haaren en de familie Delen, keert een dividend uit van 45 miljoen euro. Het vermogen van de familie Delen stijgt tot 63 miljoen euro.De sterke groei bij Delen Private Bank, waar het beheerd vermogen is gestegen van 22,8 miljard euro tot 25, 5 miljard, komt zowel van nieuwe klanten als van de groei van bestaande klanten. “De voorzichtige beleggingsstrategie en het dynamische ‘goede huisvader’-beheersmodel blijven hun toegevoegde waarde bewijzen.” aldus de bank. Ook bij de Britse vermogensbeheerder JM Finn & Co stegen de beheerde vermogens, van 10,05 miljard euro tot 10,75 miljard euro. Vanaf 31 december 2015 worden de activa onder beheer bij het Nederlandse Oyens & Van Eeghen door Delen Investments geconsolideerd. Het gaat om 572 miljoen euro activa onder beheer voor particulieren en stichtingen. Oyens & Van Eeghen zal pas vanaf 2016 bijdragen tot de geconsolideerde resultaten van Delen Investments. Daarnaast beheert Oyens & Van Eeghen ook 680 miljoen euro voor lokale overheden in het kader van mandaten met een vaste termijn. Tenslotte hebben haar fiduciaire activiteiten betrekking op 1,8 miljard euro toevertrouwd vermogen, voornamelijk van institutionele klanten. Ook voor Bank J.Van Breda & C° was 2015 een uitstekend jaar. De geconsolideerde nettowinst steeg met 14% tot 40,5 miljoen euro.

“In het huidige onzeker klimaat is het moeilijk om winstvoorspellingen te doen”

Delen Private Bank gaat 2016 voorzichtig in, want de lage grondstoffenprijzen zullen de opkomende landen parten blijven spelen, net zoals de monetaire verstrakking in de VS. “In het huidige onzeker klimaat is het moeilijk om winstvoorspellingen te doen, aldus Finaxis. De onderliggende redenen hiervoor zijn een vlakke rentecurve, de lage rentestand, hooguit voorzichtige economische groei in de eurozone en verlaagde groei in China, lage inflatie, volatiele olieprijzen en geopolitieke spanningen.”