Floraliën duwen Michel Vermaerke naar Febelfin uitgang

Febelfin, de federatie van financiële instellingen, en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen moeten op zoek naar een nieuwe CEO. Na 12 jaar verlaat Michel Vermaerke de federatie. Officieel gebeurt dat in de beste verstandhouding. Maar enkele maanden terug kwam Vermaerke in opspraak als voorzitter van de Gentse Floraliën. De organisator van de bloemenbeurs kijkt aan tegen een verlies van 4 miljoen euro. In het heetst van de discussie werd Vermaerke belangenvermenging verweten. Vermaerke zelf ontkent de aantijgingen.Met het vertrek van Vermaerke komt er een compleet nieuwe top aan het hoofd van Febelfin. Vorige maand werd Johan Thijs, CEO van KBC Groep, aangesteld als voorzitter van de bankenvereniging. Hij verving Rik Vandenberghe, die ING België verliet, en op die manier geen voorzitter kon blijven. “De voorbije 12 jaren waren ongemeend boeiende jaren.”, zegt Vermaerke in een korte reactie. “Als CEO kende ik ongekende, stormachtige en niet altijd even benijdenswaardige tijden, die ons noopten om de organisatie, strategie, governance en positionering van Febelfin en de BVB in nauwe samenwerking met de verschillende voorzitters telkens weer bij te sturen. Ik ben de voorzitters en de Raden van Bestuur bijzonder erkentelijk voor de persoonlijke steun en het vertrouwen dat ze me steeds schonken.”.

Een headhunter is nu op zoek naar een nieuwe CEO. Tot zolang blijft Vermaerke aan boord.