Frank Zweegers terug op vrije voeten

De Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers, eigenaar van de groep Breevast, werd door de Belgische justitie terug in vrijheid gesteld. Volgens verschillende persberichten zou hij zijn medewerking verlenen aan het naar hem gevoerde onderzoek. Zweegers wordt er van verdacht gewezen politiebaas Glenn Audenaert als corrupt lobbyist te hebben gebruikt. Zweegers werd 10 dagen terug op vraag van het Belgische gerecht van zijn luxejacht Unicorn geplukt in het Italiaanse Capri.Het dossier tegen Zweegers draait om het Rijksadministratief Centrum (RAC). Breevast verwierf het belangrijke kantorencomplex samen met de vastgoedgroep Immobel. Het complex wordt nu grotendeels verhuurd aan de federale politie. Het onderzoek draait om de vraag of een voormalige politiebaas Audenaert tegen betaling lobbywerk verrichtte in het voordeel van Zweegers of Breevast.

Zweegers vroeg blijkbaar zelf om onmiddellijke uitlevering aan België. Vorige week keerde hij terug en werd de dag erop meteen verhoord. Volgens de verklaring heeft de onderzoeksrechter hem ‘na verhoor vrijgelaten’. Of aan zijn voorlopige vrijlating voorwaarden zijn verbonden, is niet duidelijk.