Geert Versnick in oog Optima-storm

Geert VersnickHet Gentse Open-VLD kopstuk Geert Versnick wordt geviseerd in het dossier van de failliete Optima Bank. Versnick is bestuurder bij Optima Group, de holding boven de bank. Hij heeft in april 2016 nog een gesprek opgezet tussen Optima en de provincie Oost-Vlaanderen waarvan hij zelf gedeputeerde is. Bedoeling was dat de provincie 10 miljoen euro zou toevertrouwen aan Optima. Dat is niet alleen belangenvermenging. De Nationale Bank had Optima ook verboden geld te zoeken bij openbare besturen. Versnick pleit onschuldig. Een portret.Geert Versnick was secretaris-generaal van de Open VLD van 1993 tot 1999, tijdens de opgang van zijn stadsgenoot Guy Verhofstadt. Die laatste is dan ook zowel de mentor als de beschermheer van Versnick, ooit getrouwd met VTM-coryfee Lynn Wesenbeeck. Versnick is momenteel de sterkhouder van zijn partij in de hele intercommunale constructie rond Elia en Farys. Hij bekleedt een heel aantal bestuurdersmandaten, onder meer ook bij Elia Assets, Farys, Synductis en Eandis.

Geert Versnick is bestuurder van de NV Artexis Belgium, net als CD&V provinciaal député Alexander Vercamer. Deze vennootschap overkoepelt de eventhall Flanders expo met als private partner Eric Evrard. De provincie is hier dus aandeelhouder. Eén van de opvallende bestuurders van Artexis Belgium is Christophe Convent, de schoonbroer van mediatycoon Christian Van Thillo.

Geert Versnick is bestuurder van Infohos. Infohos, opgericht in 1971 en juridisch verzelfstandigd sinds 1995, is een samenwerkingsverband van twintig ziekenhuizen (zowel openbare als private) in Vlaanderen, met het zwaartepunt in Oost- en West-Vlaanderen. Via Infohos bundelen deze twintig partners hun inspanningen en service rond software.

Versnick is verder bestuurder van zijn eigen management vennootschappen Fleming Corporation en Clancy Corporation. Die eerste staat voor een vastgoedbeheer van 1,7 miljoen euro.

Optima en belangenvermenging

Naast zijn mandaat bij Optima is Versnick ook bestuurder van de NV Land Invest. Die is indirect mee in handen van de Waalse PS en is betrokken in belangrijke bouwprojecten van woontorens in Antwerpen zoals hier eerder beschreven. Het onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre Optima hier optreedt als financier van Land Invest.

Afgelopen vrijdag bleek dat Geert Versnick recent aanwezig was op een kennismakingsgesprek tussen Optima Bank, topambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen en de bevoegde gedeputeerde van Financiën Alexander Vercamer (CD&V). Daarin werd het aanbod gedaan om tegen hoge rentevoeten tien miljoen euro te beleggen. Optimabaas Jeroen Piqueur deed samen met Danny De Raymaeker, voorzitter van het directiecomité bij Optima, op dinsdag 12 april 2016 een voorstel aan de financieel beheerder en adviseur van de provincie.

Versnick zegt niet op de hoogte geweest te zijn van problemen bij Optima Bank. “Vanuit de Group is er geen operationele controle, enkel een cijfermatig toezicht op macrogegevens die verwerkt worden in de algemene boekhouding.”, verduidelijkt Versnick.

Voor de oppositie is dat natuurlijk gesneden brood.Op 12 april, dus toen Optima Bank reeds een verbod had van de Nationale Bank om geld op te halen bij openbare besturen, werd een voorstel gedaan aan de deputatie om 10 miljoen euro te investeren”, zegt N-VA fractievoorzitter en provinciaal oppositieleider Jeroen Lemaitre in de krant De Standaard. “Gedeputeerde Vercamer verklaart dit weekend onder meer: “Versnick heeft ons kennis laten maken.” Er wordt met andere woorden gesteld dat gedeputeerde Versnick dit gesprek faciliteerde.” Voor N-VA is de zaak “bijzonder zwaarwichtig” en moet de zaak in de provincieraad grondig behandeld worden. “Er zou immers sprake kunnen zijn van belangenvermenging en schending van deontologie”, zegt Lemaitre.