UPDATE – Het geheim van het geheim van het onderzoek

Het Nieuwsblad bracht de robotfoto van de reus samen met een echte foto.

Hoe is het mogelijk dat een land, dat behoort tot de rijkste en meest ontwikkelde landen ter wereld, er niet in slaagt gedurende 30 jaar een zeer concrete robotfoto te identificeren? Dat is dus de verkeerde vraag. De juiste vraag is: hoe is het mogelijk dat een land dat zich sterk maakt een doorgedreven democratie te zijn, er in slaagt de identificatie van een robotfoto 30 jaar lang toegedekt te houden. Kan en wil u leven in dat land?De Bende van Nijvel heeft 28 brutale moorden op zijn geweten. Directe doden. De bende heeft nog heel wat indirecte doden op haar geweten. Mensen die niet konden of niet mochten leven met de waarheid. Nu is de “reus” van de bende bekend. Het blijkt een gewezen lid te zijn van de groep Diane, de elitegroep van de voormalige rijkswacht. Over die rijkswacht leeft een perceptieprobleem. De rijkswacht was geen politie. Het was een onderdeel van defensie, het Belgisch leger, met haar eigen militaire veiligheidsdiensten. En die rijkswacht had een militaire elite-eenheid, de groep Diane, en een intellectuele elite-eenheid, de BOB of Bijzondere Opsporingsbrigade.

We laten de wellicht belangrijkste politieke analyses hier buiten beschouwing. Welke politieke onderhuidse macht beschermt al meer dan 30 jaar de moordenaars? Uit eigenbelang, uit angst, uit lafheid of uit onwetendheid? De veel besproken en bekritiseerde topadvocaat Jef Vermassen, die slachtoffers van de bende vertegenwoordigt, haalt zwaar uit en zegt dat het geheim van het gerechtelijke onderzoek gebruikt wordt als “een wapen tegen de waarheid”. Het was de toenmalige minister Annemie Turtelboom die in 2014 de aanzet gaf om het onderzoek naar de bende nog eens met 10 jaar uit de verjaring te houden. Dat werd door de buitenwereld beschouwd als een goede zaak. “Verkeerd, zo hoorde ik op dat moment een insider zeggen in de Wetstraat, de verjaring wordt hier gebruikt en verlengd tot alle getuigen overleden zijn.” Blijkt dat het echte perverse geheim van het onderzoek te zijn? Wie is daar verantwoordelijk voor?

De reus is CB uit Aalst, gewezen lid van de groep Diane en van de rijkswacht. Maar ook van een Aalsterse carnavalsvereniging. De krant Het Nieuwsblad brengt een pijnlijk cynische foto van de man als bendelid en als zeerover. Die foto blijkt al jaren in het gerechtelijk dossier te zitten. België, het land waar het absurdisme gehanteerd wordt als vuile vod om de grootste wreedheden toe te dekken.

UPDATE

Volgend op de nieuwe feiten belegde minister van Justitie Koen Geens een vergadering met het College van de Procureurs-Generaal. Na dat overleg publiceerde zijn woordvoerder een persbericht dat als volgt eindigt: “Tot slot dringt de Minister erop aan dat het geheim van het onderzoek wordt gerespecteerd. Hij betuigt opnieuw zijn medeleven aan de slachtoffers en hun naastbestaanden.”