Gerecht daalt neer over de familie Vanhalst en Supra Bazar

Het gerecht heeft een onderzoeksrechter belast met een strafrechtelijk onderzoek naar het vermogen van de West-Vlaamse familie Vanhalst, bekend van hun vijf Supra Bazar vestigingen. De familie wordt verdacht van witwassen, fiscale fraude, btw-fraude en het ontduiken van erfenisrechten. Concreet zou de familie structureel nagelaten hebben belastingen te betalen op hun distributie activiteiten. Adviseurs versluisden het vermogen van de familie Vanhalst via Luxemburg naar exotische oorden zoals Malta en Mauritius. Centraal in het onderzoek staan broer en zus Geert en Nadine Vanhalst. Die beleggen al jarenlang in vastgoed. Eén van de meest opmerkelijke en recente projecten waarin hun geld werd geïnvesteerd, is de bouw van een hoteltoren en vijf kantoorgebouwen in de West-Vlaamse grensstad Menen. Een ambitieus project in een regio die weinig florissant is. Het strafonderzoek zou zijn opgestart na uitwisseling van internationale financiële gegevens tussen verschillende landen.Een typisch West-Vlaams fenomeen” zo omschrijft de krant De Standaard de familie Vanhalst en hun Supra Bazar keten. Meteen is het verhaal vandaag goed voor drie volle pagina’s in de krant, inclusief de volledige voorpagina. Volgens die informatie zou het familiaal vermogen van de familie Vanhalst goed zijn voor 250 miljoen euro. Dat volledig vermogen zou nu in het vizier liggen van zowel het gerecht als de fiscale diensten in België. Supra Bazar, opgericht in 1964 door de voormalige vlasboer Marcel Vanhalst, is een keten met vijf megastores waar echt alles te koop is. Vader Marcel Vanhalst overleed in 2013 waardoor het familiaal vermogen in handen kwam van broer en zus Geert en Nadine Vanhalst. Die stelden vast dat vader nooit echt veel belastingen had betaald en zijn zwart geld naar Luxemburg had versluisd. Liever dan te regulariseren duwden ze op advies van hun fiscalist de fiscale gaspedaal nog verder in. Daarbij volgden investeringen in offshore constructies met vertakkingen in Malta en Mauritius.

Voor het gerecht is dit een speerpuntdossier. “A la guerre comme à la guerre” hebben ze daar gedacht wanneer ze in 2019 met huiszoekingsbevelen binnenvielen in zowel de private als de professionele adressen van de familie. Ze deden die invallen op het moment dat Geert en Nadine Vanhalst op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes waren om er hun vastgoedinvesteringen in Menen te bespreken. Het gerechtelijk dossier van de familie Vanhalst lijkt te zijn opgebouwd met stukken die ambtelijk werden uitgewisseld tussen verschillende financiële diensten van diverse landen. Dat de familie nooit gebruik maakte van fiscale regularisatie, keert zich nu tegen hen. Volgens de krant kan dit dossier uitgroeien tot misschien wel het grootste in zijn (fiscale) soort in België.