Gery De Cloedt vraagt 800 miljoen euro voor zijn Hedwigepolder

Gery De CloedtGaat de saga van de Hedwigepolder haar laatste hoofdstuk tegemoet? Wellicht wel. Binnen een Belgisch-Nederlands politiek akkoord uit 2005 moet de polder onder water worden gezet als natuurcompensatie voor het verdiepen van de Schelde. De Nederlandse staat biedt nu 15 miljoen euro aan eigenaar en ondernemer Gery De Cloedt voor de polder. Maar die gaat niet akkoord. Via zijn raadsman laat hij weten dat de polder voor hem 800 miljoen euro waard is. 15 miljoen noemt hij “diefstal”.Gery De Cloedt verzet zich al 10 jaar tegen de ontpoldering van de 300 hectare natuur (600 Voetbalvelden) die hij bezit langs de Schelde, onder het verdronken land van Saeftinghe, op Nederlands grondgebied, aanleunend tegen België. Aan Vlaamse kant is de Propserpolder klaargemaakt om onder water te worden gezet. Aan Nederlandse kant is nog niets gebeurd. De Cloedt houdt nog vast aan een laatste juridische slag die van de Nederlandse Hoge Raad moet komen. Die wordt verwacht half 2017. Een lagere rechtbank oordeelde wel dat De Cloedt onteigend kan worden. Ondertussen worden de financiële messen gewet.

Hedwigepolder

Volgens De Cloedt heeft zijn polder een strategische waarde voor de haven van Antwerpen. Binnen 10 jaar zal de polder dichtgeslibd zijn met slib uit de Antwerpse haven. De waardering van 15 miljoen gaat er van uit dat de polder landbouwgrond is en dat is het volgens De Cloedt niet. De grond heeft een industriële waarde. Hij gaat er trouwens van uit dat hij niet moet onteigend worden. Met zijn eigen baggerbedrijf kan hij de polder perfect zelf onder water zetten.

Laatste detail. Vlaanderen forceerde Nederland om tot een akkoord te komen door te dreigen met een aanzienlijke schadevergoeding wanneer de ontpoldering er niet komt. Hoe groot die schadeclaim was? 795 miljoen euro.