Ghislain Lenaers stapt in Wavre Hotel

Lenaers Ghislain
Ghislain Lenaers

De Limburgse vastgoedondernemer Ghislain Lenaers heeft de NV Wavre Hotel opgericht en gekapitaliseerd voor 120.000 euro. Het hotel in kwestie wordt overgenomen van de Chinese groep Hainan. Die kocht in 2007 drie hotels die ooit toebehoorden aan de vliegtuigmaatschappij Sabena. Twee grote hotels situeren zich in het hart van Brussel, het derde was het voormalige Data hotel in Waver. Dat laatste paste niet in de groep en de Chinezen waren al enige tijd op zoek naar een overnemer. Lenaers bezit nu al hotels in Brugge, Mechelen, Hasselt en Luik. Ghislain Lenaers is alvast een eigenzinnig ondernemer, om het atypisch samen te vatten.Het blad Trends schatte het vastgoedvermogen van Ghislain Lenaers in 2009 op maar liefst 830 miljoen euro. In het buitenland bezit Lenaers vastgoed in Cadiz, Mallorca, Bordeaux, Hongarije en Moldavië. In dat laatste land bezit hij ook een vleesverwerkend bedrijf. Lenaers heeft ook de Moldavische nationaliteit en is ereconsul van het kleine landje. In eigen land zit het vastgoed van Lenaers verspreid over tientallen vennootschappen die niet allemaal even sterk gekapitaliseerd zijn. Het is dan ook moeilijk zicht te krijgen op de vastgoedportefeuille. Te meer omdat mails en telefoontjes naar het hoofdkwartier van de groep in Houthalen onbeantwoord blijven.

En die vragen zijn er wel. Een centrale vennootschap in de groep van Lenaers is Group GL International. Die vennootschap heeft een eigen vermogen van 67 miljoen euro, maar de revisor stelt daar ernstige vragen bij: “Onder meer ingevolge de vastgoedcrisis kan gesteld worden dat er een tekort is aan waardeverminderingen op de deelnemingen en is de volledige inbaarheid van de overige vorderingen per eind 2013 en eind 2014 bijzonder onzeker.” Volgens de revisor moet per eind 2014 2 miljoen worden afgewaardeerd van de deelnemingen en maar liefst 31,5 miljoen van de vorderingen.

Wanneer het gaat om de risico’s van GL International, voegt Lenaers daar zelf nog een bijzondere opmerking aan toe die we ook bij andere van zijn vennootschappen terugvinden. “Daarnaast bestaat her risico van de vennootschap er tevens in dat de uiteindelijke leiding, zoals bij vele, zelf grote KMO’s, gecentraliseerd is bij de oprichter en de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.”