Hurbain: winst met een kantje

patrick-hurbain
Patrick Hurbain, voorzitter van Rossel.

De familie Hurbain, die de meerderheid controleert van de mediagroep Rossel, heeft een sterk 2015 achter de rug, zo blijkt uit de recent neergelegde balans. De omzet daalt dan wel lichtjes, van 517 naar 507 miljoen euro, de operationele cash flow stijgt van 45 naar 48 miljoen euro en de netto winst van 10 naar 19 miljoen euro. Alhoewel. De bedrijfsrevisor KPMG is het daar niet mee eens. Volgens de revisor zijn er zowel voor 2015 als 2014 een aantal overnames te optimistisch geboekt. Voor 2015 heeft dat het eigen vermogen van Rossel met 31 miljoen euro overgewaardeerd en de winst met 5 miljoen euro. En dat mag toch opmerkelijk worden genoemd. Het dividend over 2015 bedraagt net als in 2014 3,5 miljoen euro.Rossel is een gediversifieerde mediagroep met als vlaggenschip in België de krant Le Soir. De groep is ook sterk actief in andere mediasectoren zoals radio en televisie via belangen in onder meer de groep RTL. Rossel is ook aanwezig in Frankrijk. De groep wijt de omzetdaling aan minder reclame inkomsten in de print sector. Dank zij de sterke diversificatie kon dit worden opgevangen door een beter rendement in andere deelactiviteiten.

Dat KPMG een voorbehoud maakt bij de jaarrekening is opmerkelijk. Het voorbehoud heeft betrekking op de zogenaamde consolidatieverschillen, dat is het verschil tussen de aankoopprijs van een overgenomen bedrijf en de bijdrage van dat overgenomen bedrijf in het eigen vermogen van de groep. Dikwijls ligt die overnameprijs hoger omdat er een deel goodwill wordt betaald die het eigen vermogen overstijgt. Die goodwill moet worden afgeschreven en drukt dus de groepswinst.