De internationale kruistocht tegen Libië (en België) van prins Laurent

De advocaten van prins Laurent trekken naar Luxemburg om er in het Groothertogdom beslag te laten leggen op 48 miljoen euro van de Libische staat. Het dossier werd eerder ook al voorgelegd aan de Italiaanse justitie. Laurent zegt dat hij recht heeft op dat geld als schadevergoeding voor een bebossingsproject in het Noord-Afrikaanse land dat éénzijdig werd verbroken door de Libische staat. Maar wie is die Libische staat? Bestaat die nog wel? Naast die laatste vraag moet Laurent ook een antwoord zoeken op de vraag waarom de Belgische staat hem zo weinig bijstaat in zijn queeste. Met name minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) lijkt zich niet aan de zijde van de prins te scharen. Ondertussen verdringen de spionnen zich rond het dossier.Officieel gaat het geding tussen de vzw Global Sustainable Development Trust van Laurent en de Libische staat die optreedt als opvolger van de éénheidspartij van Khadafi, de Grande Jamahirya Araba Libia Popolare Socialista. Het was met die laatste dat de vzw Global in 2008 een contract afsloot ter waarde van 70 miljoen euro voor de herbebossing van de Libische woestijn. Twee jaar later verbrak de Libische staat, lees: de dictator Mouammar Khadafi, echter éénzijdig de overeenkomst waardoor de vzw overkop ging. Eén jaar later zou de Arabische lente losbreken die zou leiden tot de val van Khadafi. Het is de vereffenaar van de vzw die nu probeert als nog 48 miljoen euro schadevergoeding te recupereren. Dat bedrag werd in 2013 aan de vzw toegekend door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. (Lees verder onder de foto)

Mouammar Khadafi kort voor zijn val.

Libië lijkt echter niet van plan dat bedrag te betalen. En ook de Belgische staat is niet van plan Laurent te helpen. Al in april 2013 komt de kabinetschef van Didier Reynders, François De Kerchove, ongevraagd tussen in het dossier. Hij stuurt een e-mail naar de advocaat van Laurent. “De minister heeft vernomen dat de kansen op succes zeer gering zijn.”, schrijft de kabinetschef. Bovendien wijst hij erop dat de advocaat moet opletten dat hij de persoonlijke belangen van de prins niet vermengt met die van de ex-vzw. In de laatste paragraaf onderstreept de kabinetschef het belang van de goede relaties die België met Libië wenst te onderhouden omdat andere bedrijven én Buitenlandse Zaken ook aan het onderhandelen zijn over schadevergoedingen. (Lees verder onder de foto)

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) lijkt de zaak van prins Laurent niet genegen.

De acties van Laurent doorkruisen dus de strategie van het kabinet van Reynders. Dat belet de advocaten van Laurent niet van verder te zoeken. Zo ontdekken ze dat 15 miljard euro van de ondertussen geëxecuteerde Khadafi geblokkeerd zijn op vraag van de Verenigde Naties. Een deel van die gelden staan op rekeningen van Euroclear, de internationale bank die interbancaire betalingen uitvoert en die haar zetel heeft in Brussel. Blijkt dat Euroclear de interesten op die geblokkeerde bedragen doorstort naar Luxemburg. Waar die daar terecht komen, blijkt voor niemand duidelijk te zijn.

De advocaten van Laurents vzw proberen in 2015 bij Euroclear beslag te laten leggen op 48 miljoen euro. De bank weigert echter, waarop de advocaten afstappen bij de federale overheidsdienst Thesaurie. De Belgische Schatkist kan de internationale bank verplichten om mee te werken. Maar ook daar krijgen ze echter te horen dat het bevel van de Brusselse rechter niet volstaat om beslag te leggen op het geld. Het is Alexandre De Geest, voormalig adviseur van Didier Reynders op het kabinet Financiën, die als topman van de Thesaurie de advocaten van Laurents vzw wandelen stuurt. Daarom trekken die advocaten nu rechtstreeks naar Luxemburg.

Royalty watcher Thierry Debels ontdekte ondertussen dat de zaak ook al voor de Italiaanse rechtbank werd uitgevochten. De Libische staat stelde voor een rechtbank in Rome dat het vonnis van de Brusselse rechtbank geen kracht had in Libië. Maar die stelling werd afgewezen, ook in beroep. (Lees verder onder de foto)

Komt koning Filip tussen in het dossier van zijn broer?

Om de zaak helemaal ingewikkeld te maken werd in Brussel een onderzoeksrechter op het dossier gezet. Die moet uitzoeken in wiens handen de Luxemburgse Euroclear interesten terecht komen. Het mag niet verbazen dat het dossier ook wordt opgevolgd door verschillende internationale inlichtingsdiensten waaronder de CIA. Ook die willen wel weten wie de miljarden van Khadafi claimt. Ondertussen is het ook duidelijk dat koning Filip niet tussenkomt ten gunste van het dossier van zijn broer. Minister Reynders lijkt eerder het tegendeel te doen. Op vraag van Laken? Prins Laurent stelde recent dat hij zich verraden voelt door zijn familie.