JBC duwt verlies terug tot 11 miljoen euro

De kledingdistributiegroep JBC, geleid door broer en zus Bart en Ann Claes, heeft het netto verlies vorig jaar teruggedrongen van 18 naar 11 miljoen euro. Net zoals vele andere distributeurs zag JBC zijn groepsomzet terugvallen en wel van 275 naar 237 miljoen euro. Dat komt in hoofdzaak door mindere verkoop in de winkels van JBC en Mayerline. De situatie werd mee rechtgezet door de teruglopende afboeking die het bedrijf doorvoert op zijn positieve consolidatieverschillen. Die daalden van 23 naar 3 miljoen euro. JBC keert een dividend uit van 2 miljoen euro. Het eigen vermogen daalt van 121 naar 108 miljoen euro.De voorbije jaren boekte JBC forse bedragen af op haar dochters. Het gaat daarbij om boekwaarde die in de balans hoger ligt dan het eigen vermogen van de dochters. Die operatie is nu zo goed als afgewerkt. Toch blijft de groep ook aankijken tegen een bedrijfsverlies van 7,7 miljoen euro vorig jaar tegenover 11 miljoen in 2015. De operationele cash flow bleef wel positief met 10 miljoen euro tegenover 8 miljoen in 2015. De globale schuld van de groep liep op van 98 naar 103 miljoen euro. Ondanks de terugval van de omzet bleef het personeelbestand ongeveer gelijk op 674 werknemers. De voorraden werden afgebouwd van 39 naar 33 miljoen euro.