Jeroen Piqueur: Ik heb 7 miljoen euro schulden

De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur heeft 7 miljoen euro onbetaalde schulden. Dat heeft hij gezegd voor de Gentse familierechtbank. Daar moet geoordeeld worden over de persoonlijke garantie van 20 miljoen euro die Piqueur gaf in het kader van het bankdossier Optima. Wat de rechtbank ook beslist, ik kan het niet betalen , zo zei Piqueur. Tijdens de zitting werd wel duidelijk dat Piqueur zelf 600.000 euro commissie incasseerde op de borgstelling. Een uitspraak volgt in juni.Piqueur verzet zich tegen de borgstelling. Volgens de vroegere bankbestuurder werd het faillissement van de Optima Bank uitgelokt door de toezichthouder de Nationale Bank van België. Piqueur voert daarbij als bewijsmateriaal een video opname aan van een gesprek met de Nationale Bank. Maar ook zijn echtgenote vecht de garantiestelling aan. Zij zegt dat hun huwelijkscontract Piqueur niet toeliet éénzijdig zo’n borgstelling aan te gaan. Piqueur geeft haar daarin nu gelijk.

De rechtbank heeft beide klachten tegen de borgstelling samengevoegd. Bij de zitting was de hele voormalige raad van bestuur van Optima Bank gedagvaard. Ze worden allen op hun verantwoordelijkheid gesteld door het echtpaar Piqueur. De rechtbank beslist op 8 juni. Wat die ook oordeelt, daarna volgt ongetwijfeld nog een beroepsprocedure.