Jonas Dhaenens herstructureert Intelligent

De IT-groep Intelligent, onder sturing van Jonas Dhaenens, werkt aan een brede interne herstructurering. Daarbij worden alle activiteiten gehercentraliseerd rond twee assen: het Belgische bedrijf Combell en het Nederlandse Sentia. Beide zijn nu nog dochters van de holding Intelligent. Sentia wordt verzelfstandigd en zal zich toeleggen op oplossingen voor grote bedrijven. Combell fuseert met Intelligent en richt zich naar de markt van kleine en middelgrote bedrijven. “Met het oog op toekomstige expansie is het belangrijk beide activiteiten afzonderlijk uit te bouwen.” zegt Dhaenens in een commentaar. Hij blijft de grootste aandeelhouder van de groep, CEO van Combell en bestuurder van Sentia. Samen met het fonds Waterland bouwde hij Intelligent uit tot een belangrijke speler inzake hosting en internetdiensten. De huidige operatie is geen voorbode van wijzigingen in het aandeelhouderschap van Intelligent of in het aantrekken van nieuwe financieringsbronnen.Intelligent groeide de voorbije jaren sterk door overnames van kleinere spelers. Combell was daarbij de belangrijkste spil met vooral hosting voor kleinere bedrijven. In 2015 kwam Waterland in het kapitaal van Intelligent, de moeder van Combell. Met Waterland werd ook de Nederlandse collega Sentia overgenomen. Die richte zich vooral naar grotere bedrijven. Combell en Sentia werden zusters onder moeder Intelligent. Nu volgt dus een zogenaamde ‘demerger’ waarbij beide bedrijven moeten uitgroeien tot autonome holdings met een eigen marktgerichtheid. “Dit is een puur interne operatie, zegt Dhaenens in een reactie, we willen verder groeien, ook door overnames. De nieuwe structuur laat toe ons beter te focussen.” Volgens Dhaenens heeft zijn groep geen nood aan extra financieringsbronnen. Waterland staat de groep bij die verder werkt met klassieke bankleningen.

Bij de splitsing van Intelligent krijgt Sentia alleen al een waardering mee van bijna 77 miljoen euro. Volgens Dhaenens is ook dit een interne waardering die enkel tot doel heeft de stroomlijning verder uit te werken.