Jos Claeys leidt Belgian Pork Group

Jos Claeys
Jos Claeys

De Belgian Pork Group is een feit. Dit nieuwe bedrijf is ontstaan uit de fusie van Westvlees en Covalis, respectievelijk in handen van de familie Claeys en van de Boerenbond samen met 700 varkenskwekers. Binnen Belgian Pork Group zullen 1.800 werknemers jaarlijks 4,5 miljoen varkens slachten en versnijden. Jos Claeys wordt CEO van de nieuwe groep.Nadat de Belgische Mededingingsautoriteit (BMa) groen licht gaf, tekenden Westvlees Group, Covavee en Agri lnvestment Fund (AIF), de aandeelhouders van respectievelijk Westvlees en Covalis, op 8 september 2015 de aandeelhouder- en inbrengovereenkomst waarmee ze hun varkensvleesactiviteiten samen brengen in Belgian Pork Group.

Concreet werd de NV Westvlees Group omgevormd tot de Belgian Pork Group. Westvlees Group consolideert de belangen van de groep Westvlees. Die worden op de balans gewaardeerd voor 39,89 miljoen euro. Covalis wordt bij de inbreng gewaardeerd op 27,5 miljoen euro. De inbreng van Covalis gebeurt voor gelijke delen door Covavee, de coöperatieve van 700 varkenskwekers, en de Boerenbond via AIF. Westvlees weegt in het geheel iets zwaarder door. De West-Vlaamse groep beschikt over minstens 5 en maximaal 8 bestuurders. Covavee en AIF beschikken elk over 2 bestuurders. Beide groepen pasten ook hun eigen vermogen aan. Westvlees Group keert over 2014 een dividend uit van 6,9 miljoen euro aan zijn familiale eigenaars. Aan de andere kant voerde Covavee een kapitaalvermindering door van 14 miljoen euro door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders.

Belgian Pork Group is de grootste slacht- en versnijdingsgroep in België. Het fusiebedrijf telt momenteel meer dan 1.800 werknemers en heeft een omzet van ongeveer 750 miljoen euro. Een belangrijk deel van de omzet wordt gerealiseerd in het buitenland. De groep slacht en commercialiseert wekelijks meer dan 80.000 varkens in karkassen, versneden delen of uitgebeende stukken en voorverpakt vers vlees. Op jaarbasis worden 4,5 miljoen varkens verwerkt.

Belgian Pork Group moet een antwoord bieden op de aanhoudende crisis in de varkenssector. Belgian Pork Group zet daarbij in op een duurzame productie van varkensvlees, van boer tot consument. Belangrijke werkpunten zijn de verdere uitbouw van de export en het verbeteren van het imago van varkensvlees.