Juridisch gevecht om “koopje” van 450 ha landbouwgrond door Fernand Huts

Mag het OCMW van Gent 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen voor 17,5 miljoen euro verkopen aan miljardair en logistiek ondernemer Fernand Huts? Dinsdag buigt de Gentse rechtbank van eerste aanleg zich over het dossier. Een aantal burgerbewegingen vechten de verkoop aan. Volgens hen gaat het om verborgen staatssteun. Het OCMW verkocht de gronden immers als één lot waardoor kleine kopers, in casu lokale landbouwers, niet konden meebieden en dus werden uitgesloten. De burgerbewegingen maken zich sterk dat ze opkomen voor de “commons”, de goederen die onlosmakelijk behoren aan de gemeenschap.Het Gentse OCMW wil met de opbrengst van de verkoop de bouw financieren van een rust- en verzorgingstehuis in Mariakerke. De nieuwswebsite Apache rekende uit dat Huts 39.000 euro per hectare betaalde voor de landbouwgrond terwijl andere verkopen in de regio passeerden voor 64.700 euro per hectare. Huts kocht de grond via de Luxemburgse holding “The private equity company”. Hij liet weten dat de gronden inderdaad een koopje zijn en dat zijn familie nog geen idee heeft wat ze er mee zullen doen.

Het Gentse OCMW zegt dat ze geen andere keuze had dan de kavels grond in één lot te verkopen. Sommigen kavels zijn vruchtbaarder dan andere en aparte verkopen zouden te veel kosten meebrengen. De burgerbewegingen zeggen dat die techniek kleine kopers uitsluit en dus alleen sterke kapitaalkrachtige groepen toelaat. Volgens hen is dat verborgen staatssteun en dus strijdig met het Europees recht. Dat ze zich op Europa beroepen is op zich een beetje cynisch. Het is immers het Europese stabiliteitspact dat het Gentse OCMW ertoe verplicht de bouw van het rusthuis in Mariakerke in één keer te financieren en af te schrijven. De burgerbewegingen eisen dat de verkoop aan Huts wordt ontbonden, dat het OCMW een stadsobligatie uitschrijft om hun plannen te financieren en dat die 450 hectare landbouwgrond van de gemeenschap blijft. Vergelijkingsgewijs: 450 hectare zijn gelijk aan 900 gemiddelde voetbalvelden.