“Katholieke oplichters” treffen koningshuis

de Lannoy Stéphanie
De huwelijksaankondiging van gravin Stéphanie de Lannoy met prins Guillaume de Luxembourg.

Afgelopen vrijdag werd in Bolzano, Italië de priester Patrizio Benvenuti gearresteerd. Hij wordt genoemd als belangrijke pion in het oplichtingsschandaal “Kepha Invest”. In deze oplichtingszaak zouden om en bij 300 Belgen en Fransen samen een kleine 40 miljoen euro zijn verloren. Al tijdens zijn eerste verklaringen haalde Benvenuti de grote kanonnen boven. Hij stond naar eigen zeggen onder druk om de rol van de Belgische gravin Stéphanie de Lannoy niet publiek te maken. Stéphanie de Lannoy is gehuwd met de prins Guillaume de Luxembourg. Ze is dus de toekomstige groothertogin van het Groothertogdom en meteen ook familiaal gelieerd met het Belgische koningshuis. Groothertog Henri, de schoonvader van Stéphanie de Lannoy, is een oom van koning Filip. “Kepha Invest” haalde geld op en gebruikte daarbij het Vaticaan als dekmantel. Stéphanie de Lannoy blijkt gewerkt te hebben voor Kepha Invest in 2010 en 2011.De vennootschap naar Belgisch recht Kepha Invest werd opgericht in 2007 en kreeg meteen drie bestuurders mee: de Argentijnse priester Patrizio Benvenuti, de Italiaan Pandolfo Pandolfi en de Belg Christophe baron de Fierlant Dormer. Kepha Invest verkocht obligaties van minstens 50.000 euro, met een jaaropbrengst van 6,5 procent. Best veel dus in deze tijden van extreem lage rentes. De vennootschap zou de opgehaalde middelen investeren in Italiaans vastgoed. Kwam daarbij dat de initiatiefnemers zich beriepen op hun goede connecties met het Vaticaan. Kepha Invest beloofde ook enkele goede werken in Afrika financieel te steunen. Hun belangrijkste slachtoffers zijn dan ook oudere mensen met een katholieke achtergrond, al dan niet van adel.

Vanaf 2014 zagen die hoe hun coupons niet meer werden uitbetaald. Volgens persberichten stapte baron de Fierlant Dormer daarop zelf naar het parket in België om klacht neer te leggen. Aan de Italiaanse krant ‘La Stampa’ verklaarde Benvenuti dat het brein achter de oplichting de Corsicaan Christian Ventisette zou zijn. Maar duidelijk is dat Benvenuti zelf ook niet onbesproken is. De priester beriep zich verschillende keren op zijn vriendschappelijke contacten met paus Johannes-Paulus II. Volgens Italiaanse persberichten stond Benvenuti op het punt te vluchten naar de Canarische eilanden net voor zijn arrestatie.

Belgische gravin werkte twee jaar lang voor Kephar Invest

Pech dus voor gravin Stéphanie de Lannoy die volgens Benvenuti door Kepha Invest werd in dienst genomen vanwege haar vele contacten. De Lannoy studeerde aan de UCL en in Berlijn waarna ze in dienst trad als stagair bij het Agence Wallonne à l’Exportation in de Belgische ambassade in Berlijn. Na haar terugkeer naar België trad ze in dienst bij Képhar Invest. De jonge gravin vertegenwoordigde de investeringsvennootschap tijdens twee congressen in het Egmontpaleis in 2010 en 2011, kort voor haar verloving en huwelijk met prins Guillaume in 2012. Volgens Benvenuti was ze ook op de hoogte van het oplichtingsschema. De vraag is nu of ze al dan niet zal betrokken worden in het gerechtelijk onderzoek.