Knack staat stil bij De Rijkste Belgen

Knack DRBHet weekblad Knack en zijn Franstalige zuster Le Vif staan deze week stil bij de website van De Rijkste Belgen. Ze doen dat in het kader van een omslagverhaal over de invoering een mogelijke vermogensbelasting. In een gesprek met Ludwig Verduyn, de hoofdredacteur van www.derijkstebelgen.be, zegt deze laatste: “De rijken wantrouwen de overheid. Dat wantrouwen zal alleen maar toenemen door een vermogensbelasting. Er zit heel veel cash in de kleine en middelgrote Vlaamse bedrijven. Dat blijft onder de radar, en door het wantrouwen treuzelen ondernemers om hun geld te investeren in de economie. De overheid kan het vertrouwen herstellen door álle bedrijven rechtvaardig en uniform te belasten. Dat zal meer opbrengen dan een vermogensbelasting.”Verduyn ziet trouwens nogal wat moeilijkheden bij het invoeren van dergelijke belasting. “Het is een moeilijk dossier. Ik weet dat sommigen niet tegen een eenmalige aanslag zijn, maar de vraag is hoe de overheid dat zal organiseren. De grootste hindernis is het ontbreken van een vermogenskadaster: de overheid heeft eigenlijk geen zicht op die vermogens. Ik ben er zeker van dat in talloze kluizen een schat aan kunstwerken verborgen zit. Het zal veel tijd, veel moeite en vooral veel geld kosten om zo’n kadaster op te stellen en om een vermogensbelasting te innen.

Knack senior writer Ewald Pironet is duidelijk in zijn conclusie. Maak u geen illusies, wanneer er een vermogensbelasting komt, op welke manier dan ook, het zullen niet de super rijken zijn die het meest zullen betalen maar wel de begoede middenklasse. En de opbrengst zal nooit genoeg zijn om de vergrijzende welvaartsstaat in stand te houden.