UPDATE – VASTGOED – Koop eens de Sint-Annakerk in Gent (en maak er een residentieel project van)

(Foto: Alexander Dumarey)

De stad Gent zoekt een nieuwe bestemming voor de eclectische Sint-Annakerk. Die ligt op wandelafstand van het centrum. Wie zegt ‘herbestemming van een kerk’, denkt aan een culturele of horeca herbestemming. Maar hier staat de deur duidelijk open voor een residentiële invulling. Het terrein heeft een oppervlakte van 4.511 m² waarvan de kerk slechts 2.094 m² beslaat. “Er kan potentieel nog nieuwbouw gerealiseerd worden op de huidige naastliggende parking en omliggende tuin.” zegt het orderboek. Wie dat wil doen zal in elk geval wel de restauratie van de kerk er moeten bijnemen. En zal het fiat moeten krijgen van het bisdom Gent.De Sint-Annakerk aan het Sint-Annaplein in Gent is gelegen in de zuidrand van de stad. De kerk bekleedde een centrale plaats in het parochieleven. Het is het belangrijkste gebouw in Rundbogenstijl in Gent. Dat is een eclectische stijl met romaanse, byzantijnse en gotische elementen. Het herbestemmingsproject wordt gevoerd via een marktprocedure voor het aantrekken van private investeerders en/of exploitanten voor de aankoop via volle eigendom of erfpacht, renovatie en restauratie en de exploitatie van de site. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ondersteunt de procedure.

De Sint-Annakerk, met interieur en omgeving, werd in 1980 beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. Dat zal de herbestemming er niet gemakkelijker op maken. PMV en de stad Gent wensen een financieel haalbare en kwalitatieve herontwikkeling tot een attractieve (semi)publieke functie van het gebouw en de bijhorende gronden, zo klinkt het. De nieuwe bestemming kan onder meer, maar niet uitsluitend, dienen voor horecafuncties, tentoonstellingsruimten, ambachten, atelierwerking, vergaderfaciliteiten, co-working, retail, en dit al dan niet in combinatie met bewoning. “Het gaat om een ontwikkeling die aanvullend nieuwbouwconstructies toelaat.” zo stelt het orderboek nog.

UPDATE

De kerk is nog niet onttrokken aan de eredienst, zo laat PMV weten.  Dit gebeurt pas bij het verlijden van de akte. Waarom? Wanneer er geen kopers zijn ontstaat er een vacuüm. Vanaf het moment dat de kerk onttrokken is aan de eredienst wordt het een “profaan” gebouw. Wat de procedure betreft, moeten de biedingen ten laatste op 3 september zijn ingediend. Hierna worden de projecten overgemaakt aan de bisschop van Gent. Hij bekijkt de dossiers puur op “bestemming” en maakt een lijst over met vermelding van de door hem aanvaarde projecten en de niet aanvaarde projecten.  Na ontvangst van deze lijst kunnen de weerhouden projecten verder worden geanalyseerd.