Te koop: kasteel van PP Rubens en Helene Fourment

rubenskasteelBent u op zoek naar een exclusief vastgoed? Dan moet u zeker passeren in het Brabantse Elewijt. Daar staat het kasteel Het Steen te koop, beter bekend als het Rubenskasteel. De schilder Peter Paul Rubens kocht het kasteel in 1630 en liet vier jaar werken aan de restauratie. In 1634 nam hij er zijn intrek samen met zijn tweede echtgenote, de toen 20-jarige Helene Fourment. Rubens zelf was 57. Hij zou in het kasteel wonen tot aan zijn dood, vijf jaar later. Rubens kocht het voor 94.000 gouden carolussen. De vraagprijs nu is 5 miljoen euro.helene-fourment
Helene Fourment

Rubens en zijn jonge echtgenote wilden het kasteel naar de toen heersende mode als buitenverblijf gebruiken maar ultiem bleven ze er wonen. Na Rubens’ overlijden in 1640 kwam het via zijn hertrouwde weduwe Fourment in handen van de familie de Bergeycks de Broeckhoven die het Steen slechts sporadisch betrokken. Het Steen werd geplunderd tijdens de Franse Revolutie. In de loop van de 19de eeuw kwam het in het bezit van de familie C.W. Coppens uit Gent die het opnieuw liet restaureren. Later kwam het in handen van de senator de Becker-Remy. Die liet het nogmaals aanpassen en restaureren. Het verlaten Steen werd tijdens Wereldoorlog II tijdelijk gebruikt door verschillende troepen en gehavend achtergelaten. Vanaf 1955 werd het geleidelijk opnieuw hersteld en gerestaureerd door de huidige eigenaars, de familie Maison.