Kuifje is geen Rijkste Belg (en zal het wellicht ook nooit worden)

Kuifje

Belgisch bekendste stripfiguur Kuifje slaagt er niet in door te dringen tot de kring van Rijkste Belgen. Moulinsart, de vennootschap die de rechten van Kuifje beheert, strandt op 7,06 miljoen euro. De vennootschap is in handen van de weduwe van tekenaar Georges Remi (Hergé), Fanny Rodwell-Vlamynck. En die heeft redenen om zich zorgen te maken. Het Gerechtshof in Den Haag heeft immers geoordeeld dat Moulinsart geen aanspraak kan maken op alle rechten van de Kuifje-figuur.Moulinsart is de Franse naam van Molensloot, de naam die Hergé gaf aan het fictieve kasteel dat hij ontwierp en dat de woonplaats werd van professor Zonnebloem, kapitein Haddock en aan het eind ook van Kuifje zelf. Maar Moulinsart is ook de commerciële naam van het bedrijf dat schuilgaat achter de rechten van de figuur Kuifje. Wanneer Georges Remi in 1983 overleed, was hij gehuwd met Fanny Vlamynck. Ze werd de wettige erfgename van alle rechten rond de figuur Kuifje. Maar niet van de uitgeefrechten. Die kwamen terecht bij de drukkerij Casterman. Concreet wil dat zeggen dat Moulinsart alle merchandising beheert rond Kuifje. In 1993 hertrouwde Fanny Vlamynck met Nick Rodwell, de oprichter van de eerste Kuifje-boetiek in Convent Garden, Groot-Brittannië.

Tot op vandaag waakte Moulinsart over de rechten van Kuifje en dat met strenge hand. En dat kan over veel geld gaan. Wanneer Dreamworks, de productiemaatschappij van Steven Spielberg, in 2008 de eerste Kuifje-speelfilm maakte, kostte die 200 miljoen euro, maar hij bracht wel 370 miljoen euro op. Geld dat onder meer Paramount niet zo maar wil afgeven. De Amerikaanse filmreus houdt tot op vandaag vol dat dankzij die film Moulinsart meer verkoop kan realiseren.

Ook in Nederland is er een koppige Kuifje-hobbyclub die zichzelf het Hergé Genootschap noemt. Drie keer per jaar geven die een blad uit voor hun leden met daarin een aantal afbeeldingen uit Kuifje-albums. Moulinsart stuurde hen daarvoor elke keer een factuur van 35.000 euro die het Genootschap consequent niet betaalde. Dat eindigde voor de rechtbank waarbij Moulinsart 1 miljoen euro vorderde, goed voor 30 magazines van het Genootschap. Dat laatste beet echter van zich af en toverde tijdens het proces een overeenkomst tevoorschijn uit 1942. Daarin draagt Hergé zijn rechten over aan de uitgeverij Casterman en niet aan Moulinsart. De rechtbank volgde daarin en stelde dat Moulinsart geen rechthebbende is van Kuifje. Die uitspraak zorgde voor een redelijk aardschok bij de Kuifje-erven. Volgens het Genootschap kan iedereen die al rechten betaalde aan Moulinsart, die nu terugvorderen. Het hoeft geen betoog dat Moulinsart daar niet mee akkoord gaat. Het ziet er alvast naar uit dat een deel van de Kuifje-rechten nu zullen eindigen in één of meerdere advocatenkantoren.