Kursaal Oostende (even) vrij van verliezen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) heeft een uitstaande schuld van 1 miljoen euro bij de NV Exploitatie Kursaal Oostende (EKO) omgezet in kapitaal. Dat liet EKO toe haar overgedragen verlies van 0,9 miljoen euro volledig weg te boeken. De voorbije zes jaar kreeg EKO bijna 15 miljoen euro aan verse middelen. EKO staat voor het onderhoud van het Casino Kursaal complex in Oostende, een operatie die jaarlijks om en bij 1 miljoen euro kost. Eén miljoen is ook ongeveer het verlies dat EKO jaarlijks boekt.Dat het onderhoud van het Casino Kursaal niet goedkoop is mag blijken uit één detail. Vorig jaar werd het vast tapijt in de grote zaal vervangen, kostprijs: 226.800 euro. Nog vorig jaar werd 628.000 euro geïnvesteerd in een directe toegang tot de restaurants van het gebouw. Het zijn ook de huurgelden van die restaurants en de casino die het inkomen vormen van EKO. Vorig jaar ontving Oostende 1,2 miljoen euro van de provincie West-Vlaanderen voor renovatie van het gebouw. Normaal betaalt de stad Oostende 20 procent van de renovaties, de rest komt van de Vlaamse gemeenschap. EKO staat enkel in voor het onderhoud van het gebouw. De exploitatie werd toegekend aan een stedelijke vzw.