Luc Van den Bossche pleit onschuldig

Luc Van Den BosscheGewezen SP.a minister en gewezen CEO van de failliete Optima Bank Luc Van den Bossche heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen van de voorbije dagen. In een schriftelijke mededeling verdedigt Van den Bossche zich tegen de kritiek. “Vanzelfsprekend neem ik mijn verantwoordelijkheid, die deze is van het collegiale directiecomité, voor de periode dat ik een mandaat vervulde voor Optima Bank. Het is mijn overtuiging dat er in die periode door het directiecomité geen onregelmatigheden begaan zijn”, klinkt het.

Van den Bossche reageert ook op de kritiek dat de laatste jaren veel geld uit de bank is weggesluisd. Hij legt uit dat de “outsourcing” die gebeurde naar de moedermaatschappij van Optima Bank “geen vorm van dividend dat zijn naam niet noemde” was, maar wel degelijk een betaling voor prestaties die door de moedermaatschappij werden geleverd aan dochter Optima Bank. “Prestaties die onder andere op vlak van marketing, commerciële strategie en communicatie geleverd werden omdat de in de groep bewezen competenties aanwezig waren waar Optima Bank nood aan had en waarover zij zelf niet beschikte.”

Op het einde van zijn mededeling zet Van den Bossche zijn vroeger partij uit de wind, die ook veel kritiek krijgt. “Ik heb ervoor gekozen om, wanneer ik de politiek verliet midden 2003, dit op zeer consequente wijze te doen. Zo heb ik sindsdien geen enkele vergadering noch bijeenkomst van de sp.a bijgewoond. En vanzelfsprekend heb ik op geen enkele wijze gebruik gemaakt van mijn kennissenkring om welk voordeel dan ook voor Optima, noch voor zijn aandeelhouders, te bekomen”, luidt het. Van den Bossche zegt dat hij zijn “volledige medewerking” zal verlenen aan elk onderzoek. “Overigens ben ik zelfs vragende partij dat alles wordt uitgeklaard in de grootste openheid.”In 2011 verliet Van den Bossche Brussels Airport om CEO en uiteindelijk ook voorzitter van het directiecomité van Optima Bank te worden, maar dat mandaat legde hij neer in 2014. Daarna was hij enkel nog voorzitter van de vastgoedpoot Optima Global Estate, tot hij vorige week ook die functie neerlegde.