Luiks farmabedrijf Mithra legt de boeken neer: het einde van een kwalijke saga

François Fornieri (Foto: Belga Images)

In Luik heeft het bestuur van het beursgenoteerde anticonceptiebedrijf Mithra de boeken neergelegd. Ondertussen lopen nog onderhandelingen over de verkoop van enkele activa van het bedrijf waaronder de productie-eenheid voor geneesmiddelen eveneens in Luik. Mithra werd een kwarteeuw terug opgestart door François Fornieri en werd ooit omschreven als het typevoorbeeld van een succesvol Waals farmabedrijf, de toekomst voor Wallonië met andere woorden. Maar Fornieri raakte verstrikt in zijn eigen Luiks succes. Wanneer hij samen met Stéphane Moreau, toenmalig kopstuk van de Luikse PS, de intercommunale Nethys in zijn voordeel wilde ontmantelen, stuitte hij op het verzet van Elio Di Rupo, toen nog Waals minister-president. Het zou leiden tot de val van Fornieri en ultiem ook tot de val van het bedrijf Mithra. Het vermogen van Fornieri, ooit goed voor meer dan 200 miljoen euro, is daarmee herleid tot 4 miljoen euro.

François Fornieri start in 1999 samen met professor Jean-Michel Foidart het bedrijf Mithra Pharmaceuticals op als een spin-off van de Luikse universiteit. In die eerste fase mikt het bedrijf op de gynaecologen met een aanbod van producten voor vrouwelijke hygiëne en voedseladditieven die zonder voorschrift kunnen worden verkocht. Daarna volgt de ontwikkeling van Estelle, een natuurlijke anticonceptiepil en de ontwikkeling van Donesta, een geneesmiddel inzetbaar tegen de gevolgen van de menopauze.Koken kost geld en dat is zeker zo in de farmaceutische sector. De Vlaamse apotheker-investeerder Marc Coucke gelooft in de toekomst van Mithra en onderschrijft een kapitaalplaatsing bij Mithra van 40 miljoen euro. Samen met andere investeerders, waaronder de bouwondernemer Bart Versluys, brengt deze investeringsronde 55 miljoen euro op. In de zomer van 2015 volgt dan het betere werk met de introductie op de beurs van Brussel. Het bedrijf haalt daarbij net geen 80 miljoen euro op. Die middelen moeten dienen om de producten Estelle en Donesta definitief op de markt te krijgen. Fornieri controleert nu 34 % van het bedrijf, Marc Coucke is goed voor 17 procent.

De herfst van 2019 luidt een turbulente periode in voor Fornieri. Enerzijds stelt hij feestelijk zijn kunsthuis “Maison Alexandre” voor, genoemd naar zijn zoon. Dit privé museum met zijn eigen collectie maakt van Fornieri de culturele ster van de Luikse notabelen. Maar anderzijds krijgt hij in zijn privé woning dan weer speurders over de vloer van het Luikse parket. Die gerechtelijke actie maakt deel uit van 21 huiszoekingen. Twee van die minder aangename bezoeken vinden plaats in de privé woningen van Stéphane Moreau en François Fornieri. De eerste was jarenlang de sterke man van Nethys, daarin gesteund door de Waalse socialisten van de PS. Samen met Fornieri zet hij het plan op om het windkrachtbedrijf Elicio, een dochter van Nethys, voor een symbolisch bedrag van 2 (twee) euro over te nemen. Tot de pas benoemde Waalse minister-president Elio di Rupo een streep trekt door die plannen. En meteen ook klacht neerlegt tegen beide spilfiguren. Dat alles verhindert Fornieri er niet van in de zomer van 2020 50 % van de aandelen op te kopen van de Luikse eertseklasser Standard. Of dat was toch de intentie. In november van datzelfde jaar raakte immers bekend dat die operatie werd afgeblazen. Fornieri stapte niet in Standard. Marc Coucke was ondertussen al een tijdje vertrokken als voorzitter van Mithra en bouwde discreet ook zijn participatie in het bedrijf af.

In januari 2021 breekt de hel los in het dossier Nethys. Op 21 januari wordt François Fornieri gearresteerd, op verdenking van corruptie en misbruik van vennootschapsgoederen. De man wordt daarop in voorhechtenis genomen en opgesloten in de gevangenis van Lantin. Na zes dagen opsluiting komt hij terug op vrije voeten. Wanneer hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis rijdt hij in het gezelschap van zijn persoonlijke assistent Birol Cokgezen recht naar zijn farmabedrijf Mithra om er orde op zaken te stellen. Birol Cokgezen is een man met een opmerkelijk politiek verleden. Cokgezen was 15 jaar lang de privé chauffeur van PS-minister Michel Daerden, bekend voor zijn voluntaristische politiek en zijn openbaar drankmisbruik. Maar de populariteit van Daerden straalde wel af op Cokgezen die op de lokale PS lijst terecht kwam van de Luikse gemeente Saint-Nicolas. Wanneer de burgemeester van die gemeente, Patrick Avril, in 2011 veroordeeld werd wegens misbruik van gemeenschapsmiddelen, werd Cokgezen tot ieders verbazing burgemeester van de gemeente. Het zou een kort mandaat worden, van amper 10 dagen. Cokgezen werd opzij geduwd door de vijanden van Daerden binnen de PS. In ruil mocht hij verkassen naar de provincieraad van Luik en kreeg hij een voorzittersmandaat in een sociale huisvestingsmaatschappij. In 2018 werd hij van de PS lijst voor de lokale verkiezingen geweerd. Maar ondertussen was hij door François Fornieri opgevist als privé-secretaris. (Lees verder onder de foto)

François Fornieri bij het verlaten van de gevangenis, toen nog in volle corona tijd. Rechts Birol Cokgezen. (Foto: Belga Images)

Cokgezen is op zijn manier een veruiterlijking van de eeuwig durende machtsstrijd die zich afspeelt achter de coulissen van de Luikse PS-federatie. Stéphane Moreau, verdachte handlanger van Fornieri binnen Nethys, duwde in Ans zijn leermeester Michel Daerden van de troon om er zelf burgemeester te worden. De persoonlijke assistent van vader Daerden werd opgevangen door Fornieri, die samenspande met de politieke moordenaar van zijn beschermheer. Ondertussen liep Frédéric Daerden, zoon van, zich warm in de coulissen om weerwraak te nemen op diezelfde politieke moord op zijn vader.

Wie zich perfect thuis voelt in dat politiek Luiks imbroglio is Lucio, Luciano, Lucien D’Onofrio. Omstreden voetbalmakelaar, vurig verdediger van de Luikse Franstalige belangen, gewezen directeur in het FC Antwerp van zijn vriend Paul Gheysens en ook vriend van François Fornieri. D’Onofrio is van vele markten thuis. Samen met de Luikse horeca ondernemer Samuel Di Giovani zette D’Onofrio Protection Unit op poten, een bedrijf gespecialiseerd in veiligheidsopdrachten dat de concurrentie aangaat met grote spelers zoals Securitas en G4S. Protection Unit kent een spectaculaire groei. In geen tijd werken er meer dan 100 personeelsleden, aangevuld met 200 freelance veiligheidsagenten die kunnen worden ingezet voor speciale evenementen. En die laatste zijn er onder meer met beveiligingsopdrachten voor het bedrijf op het F1-circuit van Francorchamps en op voetbalclub Standard. François Fornieri is bestuurder van Protection Unit. Di Giovani wordt genoemd als handlanger van Fornieri bij het opzetten van insider trading constructies rond het beursgenoteerde bedrijf Mithra waarvan Fornieri met 26 % de grootste individuele aandeelhouder is. Andere aandeelhouder van Mithra is Noshaq, goed voor 12%. Noshaq is de Luikse overheidsfinancier, grotendeels gecontroleerd door de PS.

In 2018 lanceerde Mithra het geneesmiddel PeriNesta. In de loop van de maand december 2018 had François Fornieri bijna 900.000 euro betaald aan Samuel Di Giovanni, die daarmee Mithra-aandelen had gekocht voor en na de aankondiging van de lancering van PeriNesta. Hij verkocht zijn aandelen in maart 2019, met een winst van minder dan 10.000 euro. Over dat laatste dossier bracht de rechtbank in 2024 duidelijkheid. Beschikte Fornieri over bevoorrechte informatie met betrekking tot de lancering van het geneesmiddel PeriNesta? Ja, volgens de correctionele rechtbank van Luik. Gaf hij deze informatie als voorkennis door aan zijn vriend Samuel Di Giovanni, de oprichter van het beveiligingsbedrijf Protection Unit, zodat hij aandelen Mithra kon kopen voordat de koers van het aandeel de hoogte in schoot? Nee, oordeelde dezelfde rechtbank, die de Luikse zakenman vrijsprak van handel met voorkennis. François Fornieri zelf gaf geen commentaar op het vonnis, zijn advocaten wel. “Op geen enkel moment heeft François Fornieri aan iemand informatie gegeven. Hij kent de regels van de markt en respecteert ze. Dat was zelfs het eerste wat hij vier jaar geleden tegen de onderzoekers zei. Vandaag oordeelde de rechtbank dat er geen bewijs was van het doorgeven van bevoorrechte informatie en we waren er nog steeds van overtuigd dat deze zaak zou moeten leiden tot vrijspraak”, verklaarde advocaat Philippe Culot na de hoorzitting. François Fornieri riskeerde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden, een boete van 60.000 euro, verbeurdverklaring van meer dan 230.000 euro, een beroepsverbod van drie jaar en betaling van 40.000 euro gerechtskosten. Hij werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken op grond van het voordeel van de twijfel. Het onderzoek naar corruptie en omkoperij in het dossier Nethys is nog hangende.