Luxemburgse vermogensverzekering : pantser voor uw spaargeld

366164(1)De financiële markten zijn op een paar weken tijd hun winst van de voorbije jaren kwijtgespeeld. De banken zien hun business model smelten als sneeuw voor de zon. Het risico op een nieuwe bankencrisis blijft immanent aanwezig. De donkere wolken van een nieuwe financiële crisis hangen aan de horizon. Beleggen in een Luxemburgse vermogensverzekering kan uw vermogen veilig stellen!Dossier Luxemburgse Vermogensverzekering : Deel I : Veiligheid

De financiële instellingen hebben hun rekening gemaakt en die ziet er niet rooskleurig uit. Een gedeelte van het spaargeld wordt door hen herplaatst bij de ECB tegen een negatieve rente. Daar komen de bankentaksen bovenop. Dit drijft het kostenplaatje voor de banken omhoog. Met de neerwaartse rentespiraal is het voor de banken moeilijk om hun marge tussen deposito’s en kredieten te behouden. De voorbije weken zijn daarom in de Belgische bankwereld al stemmen opgegaan om de bodemrente op de spaarrente te doorbreken. Banken kunnen in het huidige negatieve renteklimaat geen positieve rentes blijven uitbetalen want zij moeten rendabel zijn. Hoewel Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) al liet weten dat hij aan de wettelijke minimumrente niet zal raken lijkt de situatie onhoudbaar geworden. Het komt erop neer dat de banken eigenlijk hun business model zien verdampen! Het risico dat sommige banken, zoals in 2008, zullen omvallen, en dat met hen het spaargeld verdwijnt, wordt met de dag groter.

Weinig vermogende mensen genieten ten volle van hun situatie; velen zijn dikwijls meer de slaaf en het slachtoffer van hun fortuin

Niet te verwonderen dat een mens in deze turbulente economische tijden meer financiële zekerheid verkiest en zoekt om het appeltje voor de dorst veilig te stellen, wat er ook moge gebeuren.

Veiligheid troef bij de Luxemburgse vermogensverzekering

Wie op zoek gaat naar financiële zekerheid komt bijna automatisch bij de Luxemburgse vermogensverzekering terecht. Veiligheid is er één van de grote troeven. Beseffen dat de zuur verdiende spaarcenten eindelijk veilig zijn brengt ook een behaaglijke gemoedsrust met zich mee.

Een Luxemburgse vermogensverzekering biedt namelijk bescherming op verschillende vlakken.

Bescherming tegen faling en fraude

Fraude Eerst en vooral biedt een Luxemburgse vermogensverzekering bescherming tegen faling en fraude. De zng. “Veiligheidsdriehoek”, het door de Luxemburgse Staat ondersteunde beleggersbeschermings-regime, is het sterkste van Europa. Dat kan omdat de effecten van het onderliggende beleggingsfonds waaraan de levensverzekering gekoppeld is, bij wet, door de verzekeringsmaatschappij buiten balans moeten aangehouden worden bij een goedgekeurde depotbank om ze te vrijwaren bij een eventuele faling. De techniek van het buiten balans boeken biedt bescherming tegen een eventuele faling van de depotbank. De bescherming tegen een faling van de verzekeraar ligt in het feit dat de tegoeden van de klanten gescheiden zijn van de corporate assets van de maatschappij. De klanten hebben op hun tegoeden een absoluut voorrangsrecht mocht zo’n maatschappij in een uitzonderlijk geval toch in faling gaan. Daarbij is deze vorm van bescherming is niet gelimiteerd tot 100.000 EUR zoals dat bijvoorbeeld wel is voor bankrekeningen of spaarboekjes in België .

De veiligheidsdriehoek in werking

Dat beschermingsmechanisme van de zgn. “Veiligheidsdriehoek” oogt niet alleen mooi op papier het werkt ook in de praktijk. Tijdens de financiële crisis van 2008 zijn ook enkele banken uit Ijsland in de problemen gekomen. De Glittnirbank en Kaupthing bank gingen over kop en werden genationaliseerd of overgenomen. De klanten van de genationaliseerde banken hebben jaren moeten wachten om maar een gedeelte van hun vermogen terug te zien. De fondsen in de polissen bij de Luxemburgse vestigingen van die banken die optraden als depotbank van de vermogensverzekeringen werden niet in de financiële put meegesleurd. Het resultaat was dat de verzekeringnemers binnen enkele maanden hun geld hebben teruggekregen en het verder konden investeren

Bescherming tegen inbeslagname

BeslagEen Luxemburgse vermogensverzekering biedt niet alleen bescherming tegen de schuldeisers van de bank en/of de verzekeringsmaatschappij, maar de polis biedt ook bescherming tegen eventuele inbeslagname door de schuldeisers van de verzekeringsnemer zelf. Alleen de verzekeringsnemer heeft het recht om afkopen te doen; familieleden of schuldeisers hebben dat recht niet en kunnen hem daartoe ook niet verplichten. Zijn schuldeisers kunnen misschien een bewarend beslag op de levensverzekering aanvragen maar dit zal in de praktijk niet leiden tot een uitvoerend beslag als de premies werden betaald vóór de “verdachte periode” die de faling vooraf ging. Levensverzekeringen bieden tevens een maximale bescherming tegen inbeslagname op basis van beroeps of persoonlijke aansprakelijkheid. Dit geldt zelfs voor private equity van familiebedrijven aangehouden in het beleggingsfonds waaraan de Luxemburgse vermogensverzekering is gekoppeld.

Financiële privacy

Identification ProtectionEen Luxemburgse vermogensverzekering biedt ook een ver doorgedreven privacy voor wie zijn persoonlijke levenssfeer wil beschermen. In een omgeving van groeiende economische onzekerheid, sociale spanningen en platte afgunst (zeg maar jaloezie) hebben vermogende particulieren het recht om hun vermogen te organiseren binnen een afdwingbaar wettelijk kader van confidentialiteit om hun privacy af te schermen van nieuwsgierige familieleden, zakenrelaties en anderen. Het feit dat al de medewerkers van banken en verzekeringen in Luxemburg gebonden zijn door een strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim vormt een veilig en doeltreffend scherm tegen al te opdringerige blikken.

Verzekering van het ingelegd kapitaal

Via een Luxemburgse vermogensverzekering kan men ook de waarde van het ingelegde kapitaal beschermen tegen de volatiliteit van de waarde van het onderliggende beleggingsfonds waaraan de levensverzekering is gekoppeld is.

Veiligheid is de absolute voorwaarde voor gemoedsrust

De bescherming van het ingelegde kapitaal bereikt men via een aparte verzekering die er in kan voorzien dat, bij overlijden van het verzekerde leven, minstens het inlegkapitaal wordt uitbetaald, zelfs al staat de dagwaarde van de aandelen en obligaties van de beleggingsportefeuille op dat moment ver onder de oorspronkelijke inlegwaarde. Daarbij moet aangestipt worden daarvoor enkel een premie verschuldigd is als de polis onder de inlegwaarde daalt en dat de verzekerde inlegwaarde niet gegarandeerd worden bij tussentijdse uitstap, maar enkel bij einde contract of bij het overlijden van het verzekerd leven. Op die manier zijn de begunstigden optimaal beschermd tegen beursdalingen. Die aparte verzekering kan er ook in voorzien dat eventueel verschuldigde successierechten worden betaald zonder dat het ingelegd kapitaal daarvoor moet worden aangesproken.

Bescherming tegen de negatieve interestvoeten

Falling Interest RatesVermogensverzekeringen bieden ook bescherming tegen de negatieve interestvoeten van de ECB. Het is zo dat de Skatbank in Duitsland al enkele maanden aan haar cliënten met een deposito boven de 500.000 EUR een negatieve interest aanrekent van 0,3 %.

Terwijl het Sparkassenverband uit Beieren zijn spaarders gewoon de raad geeft om alle spaargeld cash af te halen en in een kluis te bewaren in plaats van het op een spaarrekening aan te houden. Het Sparkassenverband neemt dit initiatief als een vorm van verzet tegen de ECB die hen negatieve interesten aanrekent als ze “overnight” daar geld plaatsen. Er is met andere woorden een “run op de banken” in de maak waarbij niet alleen de vraag moet gesteld worden “of” en “wanneer” de kluizen nog wel toegankelijk zullen zijn als de bank failliet gaat.

In plaats van het fysieke geld in een kluis te bewaren is het aangewezen om het via een vermogensverzekering in monetaire sicav’s te stoppen. Men kan dagelijks in- & uittreden. De liquiditeit is dus zeer groot. Men kan kiezen om in diverse vreemde munten te stappen; zoals Zwitserse frank, Amerikaanse dollar of zelfs Noorse kroon. Eventueel zelfs opteren voor fysiek goud. Daar kan allemaal in belegd worden via een vermogensverzekering.

Veiligheid is de absolute voorwaarde voor gemoedsrust. Weinig vermogende mensen genieten ten volle van hun situatie; velen zijn dikwijls meer de slaaf en het slachtoffer van hun fortuin. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Werner Niemegeers
Fiscaal Advocaat

Het artikel hoe de Luxemburgse vermogensverzekering kan bijdragen tot de beveiliging van uw vermogen is het eerste in een reeks van drie op maandbasis. In deel 2 wordt behandeld welke rendementen kunnen gehaald worden via een belegging in een Luxemburgse vermogensverzekering. Hoe een Luxemburgse vermogensverzekering kan aangewend worden voor een optimale vermogensplanning zal ten slotte aan bod komen in deel 3.