Makro: pompen of verzuipen

De distributiegroep Makro gaat door zeer zwaar weer. Het voorbije boekjaar liep het netto verlies op van 32 naar 107 miljoen euro bij een omzet die terugliep van 998 naar 961 miljoen euro. In dat jaar pompte de Duitse moedergroep Metro al 115 miljoen euro verse middelen naar haar Belgische dochter. In maart dit jaar kwam daar nog eens 50 miljoen vers kapitaal bij. Bedoeling is dat Makro met dat kapitaal een grondige sanering kan doorvoeren.Het voorbije boekjaar, dat afsloot per eind september 2016, keek Makro aan tegen een cash drain van 28 miljoen euro. Er werden bijna 65 miljoen provisies aangelegd voor de herstructurering. Die herstructurering houdt in dat voor de particuliere klant bij Makro nog drie doelgroepen worden bediend: Good Food, Party en Home. Daarnaast wordt de klemtoon gelegd op doe-het-zelf, renovatie en tuin. Binnen Makro wordt de afdeling electronica in handen gegeven van Media Markt. Ook de exploitatie van de benzinestations is afgestoten. De keten Metro, goed voor 10 Belgische vestigingen, concentreert zich nog meer op de gespecialiseerde horeca-klant.

Net zoals de hele distributiesector lijdt Makro onder een zeer sterke concurrentie met lage winstmarges, de verschuiving naar online bestellingen en de aanhoudende economische laagconjunctuur.