Marc Coucke incasseert 6 miljoen verlies met Anderlecht

 

Marc Coucke met zijn echtgenote bij de uitreiking van de ‘Gouden schoen’ dit jaar.

De eersteklasser RSC Anderlecht sloot het afgelopen seizoen, per 30 juni 2018, af met een verlies van 6 miljoen euro. Het eigen vermogen van de ploeg daalt van 14 naar 8 miljoen euro. De voorbije jaren draaide Anderlecht break even. De huidige verliescijfers worden verklaard door de sanering die Marc Coucke opzette nadat hij de ploeg overnam begin 2017. Samen met Joris Ide bezit Coucke nu 70 % van de ploeg. Het voorbije seizoen was duidelijk een scharnierjaar. Een deel van de verliescijfers wordt verklaard door éénmalige ontslagpremies die betaald werden tijdens de sanering.De omzet van Anderlecht daalde het voorbije seizoen licht, van 104 naar 101 miljoen euro. Er is wel een omslag te zien van inkomsten uit transfers naar inkomsten uit TV-rechten. Die laatste omzet stijgt van 40 naar 60 miljoen euro, mee als gevolg van Europese TV-rechten, terwijl de inkomsten uit transfers dalen van 60 naar 40 miljoen euro. De loonkost stijgt van 46 naar 50 miljoen euro mee door éénmalige ontslagvergoedingen. De schulden blijven hoog en stijgen van 81 naar 83 miljoen euro. Met Coucke gaat Anderlecht meer terugvallen op zijn leveranciers. De schulden bij die leveranciers stijgen van 14 naar 20 miljoen euro.