Marc Coucke voor licentiecommissie: tweede zit

De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond stelt bijkomende vragen bij het dossier dat KV Oostende heeft ingediend om erkend te worden en in eerste klasse te kunnen voetballen. Meteen is ook het licentiedossier van Anderlecht geblokkeerd. Dat wijst er op dat de commissie vragen stelt over de eigendomsstructuur van beide ploegen. De commissie wil vermijden dat Marc Coucke tegelijkertijd inspraak zou hebben in de twee clubs wat kan leiden tot competitievervalsing. De commissie zou vooral vragen hebben bij de laatste kapitaalverhoging van 15 miljoen euro die Coucke doorvoerde bij Oostende. De miljardair werd daarbij eigenaar van de nieuwe aandelen van de ploeg die met de operatie werden gecreëerd.We wezen al op de vreemde gang van zaken bij die kapitaalverhoging. Die bewees nogmaals dat Coucke en zijn experten moesten gaan improviseren bij de overname van Anderlecht en het daaraan noodzakelijk gekoppelde afscheid van Oostende. Coucke stelde eerst verzekeringsmakelaar Peter Callant voor als nieuwe eigenaar van KV Oostende, maar al snel bleek dat Callant niet meer is dan de verkoper van de kustploeg. En op de laatste dag als formele eigenaar voerde Coucke nog een kapitaalverhoging door van 15 miljoen. Dat geld betaalt Oostende daarna terug aan Coucke als aflossing van de schuld die de ploeg nog heeft aan zijn afscheidnemende eigenaar. Coucke krijgt daarvoor in ruil wel nog eens alle nieuwe aandelen die daarbij worden uitgegeven.

Initieel stelde Coucke dat hij die 15 miljoen schuld zou laten terugbetalen door een aantal banken. De schuld aan Coucke zou daarbij worden omgezet in leningen door de banken. Maar blijkbaar is dat dossier niet rond geraakt. Tweede optie was die schuld van Coucke om te zetten in kapitaal maar die procedure vergde te veel tijd en liep eveneens vast. Er restte Coucke dus niets anders dan 15 miljoen cash op tafel te leggen. Om die dan enige tijd later terug te zien keren op zijn bankrekening.

Oostende heeft nu tot einde deze maand de tijd om de bijkomende vragen te beantwoorden en de commissie te overtuigen. Is er begin april nog geen licentie, dan kan er beroep aangetekend worden bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.