Marc Coucke sluit terug aan met ‘normaal’ 2021

(Foto: RV)

Vorig jaar heeft Marc Coucke met zijn holding Alychlo een hoog tempo aangehouden inzake nieuwe investeringen. De financiële vaste activa van zijn holding stegen van 314 naar 552 miljoen euro. Nog belangrijker, de financiële opbrengsten op groepsniveau stegen van 39 naar 176 miljoen euro. Maar ook de kortlopende bancaire schulden stegen en wel van 124 naar 293 miljoen euro. Een en ander blijkt uit de geconsolideerde balans over 2021 die nu werd neergelegd. Na 7 miljoen belastingen steeg de netto winst dat jaar op groepsniveau tot 116 miljoen euro. Het eigen vermogen van de holding stijgt van 636 naar 755 miljoen euro. Wij behouden momenteel onze waardering van Marc Coucke op 835 miljoen euro.

Een vergelijking maken met 2020 is weinig zinvol. In dat jaar betaalde Alychlo immers 184 miljoen euro schadevergoeding aan de Amerikaanse farmagroep Perigo om de verkoop van Omega Pharma af te sluiten. Dat bedrag kwam in de geconsolideerde balans van 2020 terecht maar werd pas vorig jaar verrekend in de balans van het moederbedrijf Alychlo. De balans van Alychlo toont nog geen enkele verkoop van een participatie, enkel toenames. De groep was goed voor 176 miljoen euro financiële opbrengsten tegenover 39 miljoen het jaar daarvoor. Nieuwe participaties die werden genoteerd zijn onder meer het Knokse hotel La Réserve, Padelworld, het managementbedrijf Xelsia Captital en Cheval Balnc, allen voor telkens 50 %. Ook het zwaar verlieslatende Luikse farmabedrijf Mithra staat nog voor een belang van 12% op de balans van Alychlo.