Marleen Brans wordt voorzitter van (slapende) MIVB-vennootschap

Marleen Brans, professor overheidsmanagement aan de KU Leuven, wordt voorzitter van de vennootschap Citeo. Veel werk zal ze er niet hebben, Citeo is een niet-actieve dochter van de Brusselse maatschappij voor openbaar vervoer MIVB. Ze krijgt in haar raad van bestuur het gezelschap van Siham Nekhoul, politiek secretaris van het Brussels parlement, Anne-Rosine Delbart, docent-assistent aan de ULB en Tewfik Sahih, voorzitter van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap in Schaarbeek. Het zijn allen onbezoldigde mandaten. Een woordvoerder van de MIVB stelt dat Citeo opdoeken veel meer zou kosten dan de vennootschap te laten verder bestaan.Citeo werd in 2008 door toenmalig Brussels minister Pascal Smet op poten gezet als financieringsvehikel voor de infrastructuur van de MIVB. Bedoeling was dat Citeo schulden kon opbouwen buiten de balans van de MIVB. Maar de Europese Commissie verwierp die constructie. Citeo fungeerde nog enige tijd als garantieverlener bij Belfius voor de gehuurde hoofdzetel van de MIVB maar ook die taak is nu weggevallen daar het gebouw inmiddels werd aangekocht.